Branndokumentasjon

Markedets best dokumenterte blåseisolasjon

Hvorfor velge celluloseisolasjon

De senere årene har celluloseisolasjon vunnet større og større innpass, og det fremstår i dag som det optimale valget av isolasjonsmateriale når man ser på isolasjonsegenskapene, brannmotstand, varmelagringskapasiteten, strømregningen, miljøet, tidsbesparelsen ved selve isoleringen, og ikke minst prisen.

Celluloseisolasjon er svært velegnet til alle former for bygging, og i formen cellulosegranulat har det gode isolasjonsegenskaper til både nybygging og etterisolering. 

Finn alt du trenger å vite om Isocell celluloseisolasjon:

Brannklassifisert konstruksjoner

Er du prosjekterende, brannrådgiver, arkitekt eller har ansvar for brannkonsept og planlegging?
Ta kontakt med oss på post@cbinorge.no så kan vi hjelpe med underlag fra våre branntester.