CBI%20Norge%20negativ%20liggende

Bærekraftige isolasjonsløsninger kommer nå fra CBI Norge AS

10.oktober.2016
Norsk Celluloseisolasjon AS relanseres nå som CBI Norge AS, og det symboliserer både nye tider for virksomheten med nytt eierskap samt et strategisk verdifellesskap med danske CBI Danmark A/S, Østerrikske ISOCELL og svenske Miljøbygg System AB. Dette skiftet vil sikre virksomhetens konkurranseevne fremover, i et ytterst konkurransepreget marked, hvor bærekraftige løsninger er viktigere enn noen gang.
Bærekraftige isolasjonsløsninger kommer nå fra CBI Norge AS
CBI Norge AS’ nye strategiplan ble lansert og presentert for selskapets interessenter og kunder på Gardemoen Lufthavn den 21. og 22. mai 2015. Samtidig ble virksomhetens nye ledelse og styre presentert, mens virksomhetens interessenter stiftet bekjentskap til prinsippene i det strategiske verdifellesskapet, som innføres gjennom aksjonær- og kollegavirksomheter i isoleringsbransjen – danske CBI Danmark A/S og svenske Miljøbygg System AB.

 

Den gamle ledelsen går av, men skaper nye muligheter

Tidligere eier og daglig leder av isoleringsvirksomheten Norsk Celluloseisolasjon AS, Sverre Johnsrud, har lenge ønsket nye krefter til virksomheten, og trer derfor tilbake som leder. Likevel vil Sverre Johnsrud starte ny virksomhet innenfor samme bransje, og utdyper i den forbindelse:

 

”Det gleder meg at vårt livsverk blir videreført av så kompetente og erfarne krefter, og jeg ser frem til muligheten til å levere bærekraftige isolasjonsløsninger til den norske byggesektor sammen med CBI Norge AS”, sier Johnsrud.  

 

Arne Krumsvik trådte også tilbake som styreformann i Norske Celluloseisolasjon AS, men han fortsetter som aksjonær i det nye CBI Norge AS. For Krumsvik kom denne omstruktureringen på et godt tidspunkt, da han gjerne vil leve en mer tilbaketrukket tilværelse.

 

”Jeg har jobbet med celluloseisolasjon siden 1980, og jeg mente jeg nå var ferdig. Men- etter som det kom nye krefter inn fikk jeg muligheten og lysten tilbake.  Jeg vil ikke trekke meg helt tilbake som først tenkt, men i stedet bidra som en aktiv aksjonær og bekle rollen som teknisk leder og bidra med min erfaring”, tilføyer Krumsvik.

 

CBI Norge AS er rustet til vekst med nye, innovative løsninger

CBI Norge AS’ nye daglige leder heter nå Ove Sør-Reime, og kommer fra en stilling hos Multiconsult innenfor miljø- og bygningsforvaltning. Tidligere arbeidet han 17 år som tømrer, og videre som salgssjef for Norden og Baltikum hos Siga. Da muligheten til å bli en del av CBI Norge AS kom, grep han den kjapt.

 

”Da CBI Norge AS tilbød meg muligheten til å lede virksomheten, var det lett å takke ja. Her har vi med kjente og velutprøvde produkter å gjøre, som tilbyr noe nytt til byggebransjen, og som samtidig gjør en reell forskjell. Jeg er derfor veldig glad for å ha ISOCELL med som hovedleverandør av isolasjonsmateriale”, sier Sør-Reime.

 

Siden januar 2014 har CBI Norge AS vært delvis eid av Miljøbygg System AB (20 %) og CBI Danmark A/S (20 %), og ble dermed eksklusiv distributør av ISOCELL-celluloseisolasjon. Under omstruktureringen ble de forskjellige virksomhetene dessuten mer integrert, og CBI Danmark A/S’ styreformann, Henrik Clausen, trådte inn som styreformann for CBI Norge AS også. Dette er ikke en tilfeldig beslutning, for Henrik Clausen ser store vekstmuligheter for CBI Norge AS med denne nye strukturen:

 

”Jeg er overbevist om at CBI Norge AS snart vil oppleve de samme tosifrede vekstratene som ISOCELL i Sverige og Danmark. Vi har en innovativ forretningsstruktur, hvor vi bygger våre kunderelasjoner på et verdimessig fellesskap, slik at vi er sikre på å kunne skape merverdi i hele leverandørkjeden, og levere  ekte, holdbare og bærekraftige isolasjonsløsninger for den norske og nordiske byggebransjen”, avslutter Clausen.