CBI%20Norge%20negativ%20liggende

Milepæl for bygningsbransjen

07.oktober.2016
Langtidsholdbare isolasjonsløsninger
Milepæl for bygningsbransjen
Det har lenge vært kjent blant talspersoner for ISOCELL-celluloseisolasjon, at materialet er i stand til å bevare formen uten å synke sammen over tid. Under en kontrollert nedriving i Østerrike, ble det påvist at ISOCELL har en lenger holdbarhet enn bygningers levetid. Dermed egner materialet seg bedre enn noen gang til bærekraftige konstruksjoner, og bidrar til et lavere energi- og ressursforbruk.

 

Holdbarheten til papirisolasjonen er en milepæl for bygningsbransjen. Isolasjonen mister ikke sin form, kan lett tas ut av bygninger og eventuelt gjenbrukes i andre prosesser. Materialet kan derfor sikre bærekraftige bygge- og/eller renoveringsprosjekter i Norge.

 

Sertifisert material oppfyller behov for ressursoptimalisering

CBI Norge AS forhandler ISOCELL-celluloseisolasjon, som blant annet øker bygningers livstid og reduserer boligers CO2-avtrykk. Virksomheten har sett et behov for langtidsholdbare løsninger som bidrar til bygningers bærekraft. Det var derfor et naturlig satsingsområde. Den nye satsingen vil også adressere miljømessige utfordringer tilknyttet optimalisering av ressurser brukt i bygge- og/eller renoveringsmaterialer.

 

- Kritikere har ofte hevdet at celluloseisolasjon vil bryte sammen over tid, og dermed danne hull i for eksempel isoleringen på loft. Dette har blitt avvist i gjentatte tester, og det er bra at vi nå også kan påvise holdbarheten etter faktisk bruk. Nedrivningen i Østerrike viste at materialet var i like god stand som da det ble satt inn i huset for over 17 år siden”, sier Ove Sør-Reime, daglig leder i CBI Norge AS.

 

ISOCELL er både EPD-sertifisert hos europeiske ECO-plattform (www.eco-platform.org) og en del av et komplett bærekraftighetskonsept. Konseptet involverer sertifiserte isolatører, livstidsgaranti på produktets tekniske egenskaper samt energioptimaliserende egenskaper (som sett i passivhus).

 

ISOCELL-isolasjonsløsninger anerkjennes av både forskere og fagfolk

Flere av de nordiske landene har lenge fokusert på å finne løsninger som kan imøtekomme både fremtidige utfordringer med CO2-utslipp (Norden.org, 2015a) samt ”Grønn Omstilling” (Norden.org, 2015b). ISOCELL-materialet har i den forbindelse blitt anerkjent av flere av Nordens fremste eksperter og forskere som et interessant materiale. Dermed vil ISOCELL, på den syvende danske Passivhus Nordic-konferansen i august, bil presentert blant materialene som i fremtiden kan sikre en mer bærekraftig utviklingen innen bygge- og renoveringsindustrien i Norden.


- Det at ISOCELL er påvist som en langtidsholdbar løsning gjør materialet desto mer aktuelt i en tid der bygging i større grad vil handle om bærekraftighet, så vel som ressursoptimalisering. At celluloseisolasjon kan inneha slike egenskaper, gjør oss enda mer opptatt av å bidra positivt til de som ønsker å bygge med miljømessig-, sosial- og økonomisk kvalitet”, sier Henrik Clausen, styreformann i CBI Norge AS.