CBI%20Norge%20negativ%20liggende

Hvorfor isocell?

På grunn av de spesielle egenskapene!

Få en gratis isolasjonsbefaring

Betydningen av luftbevegelse (konveksjon) i isolasjonssjiktet

konveksjonssymbol
ISOCELL celluloseisolasjon har i tillegg til gode fuktegenskaper også helt spesielle egenskaper med hensyn til luftgjennomstrømning og varmemagasinering. Dette på grunn av at cellulosefibrene er hule. I tillegg til stillestående luft mellom fibrene er det også stillestående luft i hver fiber som gjør at isolasjonsegenskapene blir meget gode.
Luftgjennomgangen i diverse isolasjonsmaterialer:
MaterialeDensitet
Kg/m3
Luftgjennomgang
m3/(m2h Pa)/m
Mineralull150,70
Mineralull (Løsull av glassull)312,90
Celluloseisolasjon i vegg650,11
Celluloseisolasjon i bjelkelag500,15
Celluloseisolasjon på kaldloft320,23
Tallene er hentet fra NBI-blad 573.344 og viser at luftgjennomgangen i isolasjons-materialer vi kan sammenligne oss med er mer enn 12 ganger så høy som i celluloseisolasjon når isolasjonen blåses ut på et loft. Tabellen viser også den betydelige forskjellen i vegg og i tak.
Stillestående luftStillestående luft er grunnleggende i de fleste isolasjonsmaterialer. Når luften begynner å sirkulere inne i isolasjon og konstruksjon reduseres isoleringsevnen betydelig. Energibehovet til oppvarming øker, og det kan oppstå fuktproblemer.

Illustrasjonen til høyre viser hva som skjer ved stor isolasjonstykkelse i en veggkonstruksjon. Varm luft stiger opp mot innvendig varm side for så å bli presset ut mot den kalde vindsperren i veggen sitt høyeste punkt. Den raske avkjølingen kan lett føre til kondensering og fuktansamling i konstruksjonen. Fuktighet fører gjerne til soppvekst og muggdannelse.

Problemstillingen vil bli mer og mer aktuell etter hvert som tykkelsen av isolasjonssjiktet økes. 

ISOCELL celluloseisolasjon har lav luftgjennomstrømning, og bidrar til redusert konveksjon (luftbevegelse) i konstruksjonene. Det reduserer varmetapet. Samtidig reduseres faren for kondens og fuktdannelse betydelig.
Har du spørsmål?
Ta kontakt med oss på 950 73 777 eller post@cbinorge.no