CBI%20Norge%20negativ%20liggende

Hvorfor isocell?

På grunn av de spesielle egenskapene!

Få en gratis isolasjonsbefaring

Betydningen av varmekapasiteten i isolasjonsmaterialet

Enestående fuktegenskaper. Beskytter mot sopp og råte.
Varmekapasitet er et uttrykk for den treghet et materiale har mot å endre temperatur. Spesifikk varmekapasitet angir nødvendig energimengde som skal til for å varme opp 1 kg materiale med 1 K (1 grad C). På samme måte angir spesifikk varmekapasitet hvor mye varme som avgis når materialet avkjøles. Dette kan uttrykkes som magasinerende egenskap.

Et tungt bygningsmateriale som laftet tømmer, massivt tre, betong eller murstein kan magasinere store mengder energi og varmemengder fra soloppvarming slik at oppvarmingen innomhus ikke blir plagsom på dagtid.

Når nattetemperaturen synker vil den magasinerte varmen i konstruksjonene også avgis innover, og medføre at innetemperaturen ikke synker vesentlig. Dette er velkjent fra sydlige strøk der man bygger hus av tunge, massive materialer for å holde den sterke solvarmen ute, for så å dra nytte av den magasinerte varmen når nattetemperaturen synker.
Varmekapasiteten for diverse isolasjonsmaterialer:
Type isolasjonSpesifikk varmekapasitet
J/(kgK)
Steinull og glassull1030
Plastisolasjon (EPS, XPS, PUR)1450
Skumglass1000
Celluloseisolasjon1600
Tabellen er hentet fra Byggforskserien. Byggdetaljer Blad 573.344

 
ISOCELL celluloseisolasjon har en egenvekt på hele 50-60kg/m3 når den er innblåst i tak og yttervegger. Høy egenvekt, fiberstruktur og høy tetthet gir høyere varmekapasitet og jevnere innetemperatur både sommer og vinter.
Varmekapasitet ved ISOCELL
Varmekapasitet
Figuren illustrerer hvordan ISOCELL celluloseisolasjon i konstruksjonene tar opp og magasinerer solvarmen om dagen. Om natten blir mye av den magasinerte varmen tilført innvendig side av bygningen som et ekstra varmetilskudd.
ISOCELL celluloseisolasjon har dokumentert spesifikk varmekapasitet på hele 2110 J/kgK! Et isolasjonsmateriale med høy evne til å magasinere energi fungerer som en energibuffer og reduserer svingningene i innetemperaturen gjennom natt og dag hele året. ISOCELL bidrar til balansert energibehov gjennom hele året både til oppvarming og kjøling
Har du spørsmål?
Ta kontakt med oss på 950 73 777 eller post@cbinorge.no