CBI%20Norge%20negativ%20liggende

Hvorfor isocell?

På grunn av de spesielle egenskapene!

Bygningskonstruksjoner med dokumentert brannmotstand

brandschutzm-m_strek
ISOCELL celluloseisolasjon har fremragende brannskillende egenskaper.
Gjennomførte branntester dokumenterer også ISOCELL celluloseisolasjon sine utrolige skillende- og isolerende egenskaper (EI).

En bygningskonstruksjon isolert med kun 20cm innblåst ISOCELL celluloseisolasjon blir under branntesten eksponert for en temperatur etter 60 minutter på hele 950 grader C.

Målinger utført under branntest viser at midlere temperaturstigning på motsatt side av elementet er under 5 grader C.

Kravet er at midlere temperaturstigning ikke skal overskride 140 grader C!
Figur A.2: Midlere ovnstemperatur sammenlignet med standard tid/temperaturkurve
Figur A.2: Midlere ovnstemperatur sammenlignet med standard tid/temperaturkurve
Standard ovnstemperatur ved prøving av brannmotstand til bygningselementer: Som det fremgår av grafen under er temperaturen i ovnen og mot eksponert side av bygningselementet etter 15 minutter ca. 750 grader C, etter 30 minutter ca. 850 grader C, etter 60 minutter ca. 950 grader C, og etter 85 minutter hele 1000 grader C.
Figur 4: Midlere (TC12-16) og maksimal (TC12-21) temperaturstigning på ueksponert overflate av veggkonstruksjonen. Kriteriene på henholdsvis 140 grader C og 180 grader C er også vist.
Figur 4: Midlere (TC12-16) og maksimal (TC12-21) temperaturstigning på ueksponert overflate av veggkonstruksjonen. Kriteriene på henholdsvis 140 grader C og 180 grader C er også vist.
Grafen viser temperaturstigningen på ueksponert (utvendig) side av et veggelement isolert med 20 cm ISOCELL cellulose-isolasjon som ble branntestet i 85 minutter. Som det fremgår er midlere temperaturstigning på utvendig side etter 60 minutter knapt målbar. Etter 85 minutter er midlere temperaturstigning på kun 7-8 grader C!
Har du spørsmål?
Ta kontakt med oss på 950 73 777 eller post@cbinorge.no