Hvorfor isocell?

På grunn av de spesielle egenskapene!

Bygningskonstruksjoner med dokumentert brannmotstand

brandschutzm-m_strek
ISOCELL celluloseisolasjon har fremragende brannskillende egenskaper.
Gjennomførte branntester dokumenterer også ISOCELL celluloseisolasjon sine utrolige skillende- og isolerende egenskaper (EI).

En bygningskonstruksjon isolert med kun 20cm innblåst ISOCELL celluloseisolasjon blir under branntesten eksponert for en temperatur etter 60 minutter på hele 950 °C.

Målinger utført under branntest viser at midlere temperaturstigning på motsatt side av elementet er under 5 °C.

Kravet er at midlere temperaturstigning ikke skal overskride 140 °C!
Figur A.2: Midlere ovnstemperatur sammenlignet med standard tid/temperaturkurve
Figur A.2: Midlere ovnstemperatur sammenlignet med standard tid/temperaturkurve
Standard ovnstemperatur ved prøving av brannmotstand til bygningselementer: Som det fremgår av grafen under er temperaturen i ovnen og mot eksponert side av bygningselementet etter 15 minutter ca. 750°C, etter 30 minutter ca. 850°C, etter 60 minutter ca. 950°C, og etter 85 minutter hele 1000°C.
Figur 4: Midlere (TC12-16) og maksimal (TC12-21) temperaturstigning på ueksponert overflate av veggkonstruksjonen. Kriteriene på henholdsvis 1400C og 1800C er også vist.
Figur 4: Midlere (TC12-16) og maksimal (TC12-21) temperaturstigning på ueksponert overflate av veggkonstruksjonen. Kriteriene på henholdsvis 1400C og 1800C er også vist.
Standard ovnstemperatur ved prøving av brannmotstand til bygningselementer: Som det fremgår av grafen under er temperaturen i ovnen og mot eksponert side av bygningselementet etter 15 minutter ca. 750°C, etter 30 minutter ca. 850°C, etter 60 minutter ca. 950°C, og etter 85 minutter hele 1000°C.
Har du spørsmål?
Ta kontakt med oss på 950 73 777 eller post@cbinorge.no