CBI%20Norge%20negativ%20liggende

Hvorfor isocell?

På grunn av de spesielle egenskapene!

Få en gratis isolasjonsbefaring

Tradisjonelle bruksområder

Gjennom alle år har vi etterisolert gulv, vegger, tak og bjelkelag i eldre bygninger. Og ikke minst loft! Tilleggsisolering av loftet er det tiltaket som gir størst reduksjon i varmetap! Celluloseisolasjonen sin fyllingsgrad er helt enestående. Det fremgår tydelig av bilde under.

Vi er også stolte over at riksantikvaren bruker oss når vernede- og verneverdige bygninger skal rehabiliteres. Gamle hus mangler tettesjikt, og fuktproblematikk ved etterisolering gir store utfordringer. Da kommer ISOCELL celluloseisolasjon sine unike fuktegenskaper til sin rett…
Celluloseisolasjon vs isolasjon med batts

Isolering med matter

Celluloseisolering

Under viser vi noen eksempler på kjente bygninger vi har isolert:

Myking kirke

Myking kirke

En av svært mange kirker vi har isolert gjennom årene. Himlingene i gamle kirker er utfordrende. Det er ikke noe tettesjikt eller isolasjon. Varmetapet er enormt.. Da er celluloseisolasjon et godt alternativ.
Myking kirke

Lade Gård i Trondheim

En staselig bygning isolert med celluloseisolasjon.
Myking kirke

Aulestad

Etterisolert med celluloseisolasjon.
Myking kirke

Bellgården 7D, Berg

Et spennende prosjekt vi har deltatt i er totalrestaureringen av Bellgården 7D. Bygningen ble oppført i 1760 årene og utgjør en viktig del av Bryggen i Bergen.

ISOCELL celluloseisolasjon inngikk som både varmeisolering og som en del av brannsikringen.
Myking kirke

Skien kirke

Det dukker stadig opp nye prosjekter der vi er med og finner gode og bærekraftige løsninger gjennom samarbeid med bl.a. riksantikvaren.

Bildet viser himlingsbuene i Skien kirke. Oversiden av buene isoleres med ISOCELL celluloseisolasjon og vil i tillegg til store energi- og miljøbesparelser ivareta bygningens antikvariske verdi.

Slik bidrar CBI Norge AS til at vår kulturarv bevares for senere generasjoner.
Har du spørsmål?
Ta kontakt med oss på 950 73 777 eller post@cbinorge.no