Hvorfor isocell?

VELDOKUMENTERT BLÅSEISOLASJON

Bygningskonstruksjoner med dokumentert brannmotstand

ISOCELL celluloseisolasjon har fremragende brannskillende egenskaper.
Gjennomførte branntester dokumenterer også ISOCELL celluloseisolasjon sine utrolige skillende- og isolerende egenskaper (EI).

En bygningskonstruksjon isolert med kun 20cm innblåst ISOCELL celluloseisolasjon blir under branntesten eksponert for en temperatur etter 60 minutter på hele 1 000 °C.

Målinger utført under branntest viser at midlere temperaturstigning på motsatt side av elementet er under 5 °C.

Kravet er at temperaturstigning ikke skal overskride 140 °C!
Under finner du eksempler på bygningskonstruksjoner med angitt brannmotstand:

Bærende takkonstruksjoner med sperr av I-bjelke

Alternativ taktekking på sløyfer/lekter.
Undertak av porøse trefiberplater med tykkelse ≥ 18mm.
≥200mm MASONITE I-bjelke Type H c/c 600mm.
≥200mm innblåst ISOCELL celluloseisolasjon.
NB: Bjelkehøyde og isolasjonstykkelse kan økes ubegrenset.
Dampbrems-/sperre.
30x48mm lekter c/c 300mm.
Innvendig kledning. 1) 2) 3)
Nr. 11.01.21) Innvendig kledning: Spon-/trefiberplate/trepanel etc. (K210 D-s2,d0) REI 15.
Nr. 11.02.22) Innvendig kledning: Ett lag 12,5mm standard gipsplater (A) (NORGIPS) REI 30.
Nr. 11.03.23) Innvendig kledning: Ett lag 12,5mm standard gipsplater (A)(NORGIPS)+ ett lag 15 mm
branngips (F) (NORGIPS) REI 60.

Bærende takkonstruksjoner med sperr av tre

Alternativ taktekking på sløyfer/lekter.
≥ 15mm bord/undertak.
≥ 48x48mm lekter/luftespalte.
9,5mm NORGIPS GU-X.
≥36(48)mmx198mm sperr av tre (C24) c/c 600mm.
≥198 mm innblåst ISOCELL celluloseisolasjon.
NB: Bjelkehøyde og isolasjonstykkelse kan økes ubegrenset.
Dampbrems-/sperre.
30x48mm lekter c/c 300mm.
Innvendig kledning. 1) 2) 3)
Nr. 11.01.71) Innvendig kledning: Spon-/trefiberplate/trepanel etc. (K210 D-s2,d0) REI 15
Nr. 11.02.72) Innvendig kledning: Ett lag 12,5mm standard gipsplater (A) (NORGIPS) REI 30.
Nr. 11.03.73) Innvendig kledning: Ett lag 12,5mm standard gipsplater (A)(NORGIPS)+ ett lag 15 mm
branngips (F) (NORGIPS) REI 60.

Bærende yttervegg med stender av I-bjelke

19x148mm utvendig kledning.
22x48mm lekter.
9,5mm GU-X (NORGIPS)
≥200mm MASONITE I-stender Type R c/c 600mm.
≥200mm innblåst ISOCELL celluloseisolasjon.
NB: Bjelkehøyde og isolasjonstykkelse kan økes ubegrenset.
Dampbrems-/sperre.
30x48mm lekter c/c 600mm. 3)
Innvendig kledning. 1) 2) 3)
Nr. 10.01.21) Innvendig kledning: K210 D-s2,d0(spon-/trefiberplate/trepanel) REI 15.
Nr. 10.02.22) Innvendig kledning: Ett lag 12,5mm standard gipsplater (A) (NORGIPS) REI 30.
Nr. 10.03.23) Lekteavstand c/c 400. Innvendig kledning: Ett lag 12,5mm standard gipsplater (NORGIPS)
+ ett lag 15mm branngips (F) (NORGIPS) REI 60.

Bærende yttervegg med stender av massivt tre

19x148mm utvendig kledning.
22x48mm lekter.
9mm GU plate (NORGIPS)
≥45(48)x195mm trestender C24 c/c 600mm.
≥195mm innblåst ISOCELL celluloseisolasjon.
NB: Vegg- og isolasjonstykkelse kan økes ubegrenset.
Dampbrems-/sperre.
30x48mm lekter c/c 600mm. 3)
Innvendig kledning. 1) 2) 3)
Nr. 10.01.21) Innvendig kledning: K210 D-s2,d0(spon-/trefiberplate/trepanel) REI 15.
Nr. 10.02.22) Innvendig kledning: Ett lag 12,5mm standard gipsplater (A) (NORGIPS) REI 30.
Nr. 10.03.23) Lekteavstand c/c 400. Innvendig kledning: Ett lag 12,5mm standard gipsplater (NORGIPS)
+ ett lag 15mm branngips (F) (NORGIPS) REI 60.

Bærende etasjeskiller med bjelker av I-bjelke

Valgfri gulvløsning.
Undergulv av ≥ 15mm trefiberplate.
≥ 200mm MASONITE I-bjelke Type H c/c 600mm.
≥200mm innblåst ISOCELL celluloseisolasjon.
NB: Bjelkehøyde og isolasjonstykkelse kan økes ubegrenset.
Blåseduk.
30x48mm lekter c/c 300mm.
Himling 1) 2) 3)
Nr. 13.01.21) Kledning himling: K210 D-s2,d0.( Spon-/trefiberplate/trepanel etc). R 15.
Nr. 13.02.22) Kledning himling: Ett lag 12,5mm standard gipsplater (A) (NORGIPS) REI 30.
Nr. 13.03.23) Kledning himling: Ett lag 12,5mm standard gips-plater (NORGIPS)+ ett lag 15mm branngips (F)
(NORGIPS) REI 60.

Bærende etasjeskille med bjelker av massivt tre

Valgfri gulvløsning.
Undergulv av ≥ 15mm trefiberplate.
≥ 36x198mm trebjelke C24 c/c 600mm.
≥198mm innblåst ISOCELL celluloseisolasjon.
NB: Bjelkehøyde og isolasjonstykkelse kan økes ubegrenset.
Blåseduk.
30x48mm lekter c/c 300mm.
Himling 1) 2) 3)
Nr. 13.01.21) Kledning himling: K210 D-s2,d0.( Spon-/trefiberplate/trepanel etc). R 15.
Nr. 13.02.22) Kledning himling: Ett lag 12,5mm standard gipsplater (A) (NORGIPS) REI 30.
Nr. 13.03.23) Kledning himling: Ett lag 12,5mm standard gips-plater (NORGIPS)+ ett lag 15mm branngips (F)
(NORGIPS) REI 60.

Bærende etasjeskiller med bjelker av I-bjelke

Valgfri gulvløsning.
Undergulv av ≥ 15mm trefiberplate.
≥ 200mm MASONITE I-bjelke Type H c/c 600mm.
≥200mm innblåst ISOCELL celluloseisolasjon.
NB: Bjelkehøyde og isolasjonstykkelse kan økes ubegrenset.
Blåseduk.
30x48mm lekter c/c ≤ 600mm. Lektene kan monteres på lydbøyler, eller erstattes av stålprofiler.
Himling 1)

Dokumentasjon: SINTEF Byggforsk.
Vurdering: Prosjektnr. 102011487. Datert 2015-09-09.
Nr. 13.01.211) Kledning himling: To lag 12,5mm standard gipsplater REI 30.

Bærende etasjeskille med bjelker av massivt tre

Valgfri gulvløsning.
Undergulv av ≥ 15mm trefiberplate.
≥ 36x198mm trebjelke C24 c/c 600mm.
≥198mm innblåst ISOCELL celluloseisolasjon.
NB:  Bjelkehøyde og isolasjonstykkelse kan økes ubegrenset.
Blåseduk.
30x48mm lekter c/c ≤ 600mm. Lektene kan monteres på lydbøyler, eller erstattes av stålprofiler.
Himling 1)

Dokumentasjon: SINTEF Byggforsk.
Vurdering: Prosjektnr. 102011487. Datert 2015-09-09.
Nr. 13.01.311) Kledning himling: To lag 12,5mm standard gipsplater REI 30.

Selvbærende himling mot kaldt loft med I-bjelke eller massiv bjelke av tre

Konstruksjonen beskrevet fra underside mot overside:
Underkledning (himling) 1) 2) 3) 4)
30x48mm lekter c/c 400.
0,8mm ståltrådnett med maskestørrelse 25mm.
Dampbrems/-sperre.
≥200mm MASONITE I-bjelke Type H c/c 600mm, eller
≥ 36x148mm massiv bjelke av tre (C24) c/c 600mm.
Minimum 300mm løst blåst ISOCELL celluloseisolasjon.
NB:  Bjelkehøyde og isolasjonstykkelse kan økes ubegrenset.
Nr. 12.01.2/31) Himling: K210 D-s2,d0(spon-/trefiberplate/trepanel) EI 15.
Nr. 12.02.2/32) Himling: To lag 12,5mm Standard gipsplater (A) (NORGIPS). EI 30. Ved redusert lekteavstand fra c/c
400mm til c/c 300mm kan ståltrådnett sløyfes.
Nr. 12.03.2/33) Himling: Ett lag 12,5mm standard gipsplater (A)(NORGIPS) + ett lag 15mm branngips (F) (NORGIPS).
EI 45.
Nr. 12.04.2/34) Himling: To lag 15mm branngips (F) (NORGIPS). EI 60.
Har du spørsmål?
Ta kontakt med oss på 950 73 777 eller post@cbinorge.no