CBI%20Norge%20negativ%20liggende

Hvorfor isocell?

VELDOKUMENTERT BLÅSEISOLASJON

Få en gratis isolasjonsbefaring

Bygningskonstruksjoner med dokumentert brannmotstand

ISOCELL celluloseisolasjon har fremragende brannskillende egenskaper.
Gjennomførte branntester dokumenterer også ISOCELL celluloseisolasjon sine utrolige skillende- og isolerende egenskaper (EI).

En bygningskonstruksjon isolert med kun 20cm innblåst ISOCELL celluloseisolasjon blir under branntesten eksponert for en temperatur etter 60 minutter på hele 1 000 °C.

Målinger utført under branntest viser at midlere temperaturstigning på motsatt side av elementet er under 5 °C.

Kravet er at temperaturstigning ikke skal overskride 140 °C!
Under finner du eksempler på bygningskonstruksjoner med angitt brannmotstand:

Bærende takkonstruksjoner med sperr av I-bjelke

Bærende takkonstruksjoner med sperr av I-bjelke.
Alternativ taktekking på sløyfer/lekter.
Undertak av porøse trefiberplater med tykkelse ≥ 18mm.
≥200mm MASONITE I-bjelke Type H c/c 600mm.
≥200mm innblåst ISOCELL celluloseisolasjon.
NB: Bjelkehøyde og isolasjonstykkelse kan økes ubegrenset.
Dampbrems-/sperre.
30x48mm lekter c/c 300mm.
Innvendig kledning. 1) 2) 3)
Nr. 11.01.21) Innvendig kledning: Spon-/trefiberplate/trepanel etc. (K210 D-s2,d0) REI 15.
Nr. 11.02.22) Innvendig kledning: Ett lag 12,5mm standard gipsplater (A) (NORGIPS) REI 30.
Nr. 11.03.23) Innvendig kledning: Ett lag 12,5mm standard gipsplater (A)(NORGIPS)+ ett lag 15 mm
branngips (F) (NORGIPS) REI 60.

Bærende takkonstruksjoner med sperr av tre

Bærende takkonstruksjoner med sperr av tre.
Alternativ taktekking på sløyfer/lekter.
≥ 15mm bord/undertak.
≥ 48x48mm lekter/luftespalte.
9,5mm NORGIPS GU-X.
≥36(48)mmx198mm sperr av tre (C24) c/c 600mm.
≥198 mm innblåst ISOCELL celluloseisolasjon.
NB: Bjelkehøyde og isolasjonstykkelse kan økes ubegrenset.
Dampbrems-/sperre.
30x48mm lekter c/c 300mm.
Innvendig kledning. 1) 2) 3)
Nr. 11.01.71) Innvendig kledning: Spon-/trefiberplate/trepanel etc. (K210 D-s2,d0) REI 15
Nr. 11.02.72) Innvendig kledning: Ett lag 12,5mm standard gipsplater (A) (NORGIPS) REI 30.
Nr. 11.03.73) Innvendig kledning: Ett lag 12,5mm standard gipsplater (A)(NORGIPS)+ ett lag 15 mm
branngips (F) (NORGIPS) REI 60.

Bærende yttervegg med stender av I-bjelke

Bærende yttervegg med stender av I-bjelke.
19x148mm utvendig kledning.
22x48mm lekter.
9,5mm GU-X (NORGIPS)
≥200mm MASONITE I-stender Type R c/c 600mm.
≥200mm innblåst ISOCELL celluloseisolasjon.
NB: Bjelkehøyde og isolasjonstykkelse kan økes ubegrenset.
Dampbrems-/sperre.
30x48mm lekter c/c 600mm. 3)
Innvendig kledning. 1) 2) 3)
Nr. 10.01.21) Innvendig kledning: K210 D-s2,d0(spon-/trefiberplate/trepanel) REI 15.
Nr. 10.02.22) Innvendig kledning: Ett lag 12,5mm standard gipsplater (A) (NORGIPS) REI 30.
Nr. 10.03.23) Lekteavstand c/c 400. Innvendig kledning: Ett lag 12,5mm standard gipsplater (NORGIPS)
+ ett lag 15mm branngips (F) (NORGIPS) REI 60.

Bærende yttervegg med stender av massivt tre

Bærende yttervegg med stender av massivt tre.
19x148mm utvendig kledning.
22x48mm lekter.
9mm GU plate (NORGIPS)
≥45(48)x195mm trestender C24 c/c 600mm.
≥195mm innblåst ISOCELL celluloseisolasjon.
NB: Vegg- og isolasjonstykkelse kan økes ubegrenset.
Dampbrems-/sperre.
30x48mm lekter c/c 600mm. 3)
Innvendig kledning. 1) 2) 3)
Nr. 10.01.21) Innvendig kledning: K210 D-s2,d0(spon-/trefiberplate/trepanel) REI 15.
Nr. 10.02.22) Innvendig kledning: Ett lag 12,5mm standard gipsplater (A) (NORGIPS) REI 30.
Nr. 10.03.23) Lekteavstand c/c 400. Innvendig kledning: Ett lag 12,5mm standard gipsplater (NORGIPS)
+ ett lag 15mm branngips (F) (NORGIPS) REI 60.

Bærende etasjeskiller med bjelker av I-bjelke

Bærende etasjeskiller med bjelker av I-bjelke.
Valgfri gulvløsning.
Undergulv av ≥ 15mm trefiberplate.
≥ 200mm MASONITE I-bjelke Type H c/c 600mm.
≥200mm innblåst ISOCELL celluloseisolasjon.
NB: Bjelkehøyde og isolasjonstykkelse kan økes ubegrenset.
Blåseduk.
30x48mm lekter c/c 300mm.
Himling 1) 2) 3)
Nr. 13.01.21) Kledning himling: K210 D-s2,d0.( Spon-/trefiberplate/trepanel etc). R 15.
Nr. 13.02.22) Kledning himling: Ett lag 12,5mm standard gipsplater (A) (NORGIPS) REI 30.
Nr. 13.03.23) Kledning himling: Ett lag 12,5mm standard gips-plater (NORGIPS)+ ett lag 15mm branngips (F)
(NORGIPS) REI 60.

Bærende etasjeskille med bjelker av massivt tre

Bærende etasjeskille med bjelker av massivt tre.
Valgfri gulvløsning.
Undergulv av ≥ 15mm trefiberplate.
≥ 36x198mm trebjelke C24 c/c 600mm.
≥198mm innblåst ISOCELL celluloseisolasjon.
NB: Bjelkehøyde og isolasjonstykkelse kan økes ubegrenset.
Blåseduk.
30x48mm lekter c/c 300mm.
Himling 1) 2) 3)
Nr. 13.01.21) Kledning himling: K210 D-s2,d0.( Spon-/trefiberplate/trepanel etc). R 15.
Nr. 13.02.22) Kledning himling: Ett lag 12,5mm standard gipsplater (A) (NORGIPS) REI 30.
Nr. 13.03.23) Kledning himling: Ett lag 12,5mm standard gips-plater (NORGIPS)+ ett lag 15mm branngips (F)
(NORGIPS) REI 60.

Bærende etasjeskiller med bjelker av I-bjelke

Bærende etasjeskiller med bjelker av I-bjelke.
Valgfri gulvløsning.
Undergulv av ≥ 15mm trefiberplate.
≥ 200mm MASONITE I-bjelke Type H c/c 600mm.
≥200mm innblåst ISOCELL celluloseisolasjon.
NB: Bjelkehøyde og isolasjonstykkelse kan økes ubegrenset.
Blåseduk.
30x48mm lekter c/c ≤ 600mm. Lektene kan monteres på lydbøyler, eller erstattes av stålprofiler.
Himling 1)

Dokumentasjon: SINTEF Byggforsk.
Vurdering: Prosjektnr. 102011487. Datert 2015-09-09.
Nr. 13.01.211) Kledning himling: To lag 12,5mm standard gipsplater REI 30.

Bærende etasjeskille med bjelker av massivt tre

Bærende etasjeskille med bjelker av massivt tre.
Valgfri gulvløsning.
Undergulv av ≥ 15mm trefiberplate.
≥ 36x198mm trebjelke C24 c/c 600mm.
≥198mm innblåst ISOCELL celluloseisolasjon.
NB:  Bjelkehøyde og isolasjonstykkelse kan økes ubegrenset.
Blåseduk.
30x48mm lekter c/c ≤ 600mm. Lektene kan monteres på lydbøyler, eller erstattes av stålprofiler.
Himling 1)

Dokumentasjon: SINTEF Byggforsk.
Vurdering: Prosjektnr. 102011487. Datert 2015-09-09.
Nr. 13.01.311) Kledning himling: To lag 12,5mm standard gipsplater REI 30.

Selvbærende himling mot kaldt loft med I-bjelke eller massiv bjelke av tre

Selvbærende himling mot kaldt loft med I-bjelke eller massiv bjelke av tre.
Konstruksjonen beskrevet fra underside mot overside:
Underkledning (himling) 1) 2) 3) 4)
30x48mm lekter c/c 400.
0,8mm ståltrådnett med maskestørrelse 25mm.
Dampbrems/-sperre.
≥200mm MASONITE I-bjelke Type H c/c 600mm, eller
≥ 36x148mm massiv bjelke av tre (C24) c/c 600mm.
Minimum 300mm løst blåst ISOCELL celluloseisolasjon.
NB:  Bjelkehøyde og isolasjonstykkelse kan økes ubegrenset.
Nr. 12.01.2/31) Himling: K210 D-s2,d0(spon-/trefiberplate/trepanel) EI 15.
Nr. 12.02.2/32) Himling: To lag 12,5mm Standard gipsplater (A) (NORGIPS). EI 30. Ved redusert lekteavstand fra c/c
400mm til c/c 300mm kan ståltrådnett sløyfes.
Nr. 12.03.2/33) Himling: Ett lag 12,5mm standard gipsplater (A)(NORGIPS) + ett lag 15mm branngips (F) (NORGIPS).
EI 45.
Nr. 12.04.2/34) Himling: To lag 15mm branngips (F) (NORGIPS). EI 60.
Har du spørsmål?
Ta kontakt med oss på 950 73 777 eller post@cbinorge.no