CBI%20Norge%20negativ%20liggende

Miljø

Veldokumentert blåseisolasjon

Isocell selvbærende himling mot kaldt loft

Skjematisk fremstilling og beskrivelse av konstruksjoner med brannmotstand.
Alle konstruksjonene er isolert med løst blåst ISOCELL celluloseisolasjon.


Grunnlag:
Beskrevne konstruksjoner med angitt brannmotstand er basert på resultat etter brannteknisk prøving i henhold til NS-EN 1364-2:1999 utført av SP Fire Research AS og følgende rapporter:
 
 • SP Fire Research AS: Testrapport nr. 150011-02C.
 • SP Fire Research AS: Klassifiseringsrapport SPFR-rapport 150002-02 selvbærende himling i henhold til NS-EN 13501-2:2016.
 • RISE Fire Research. Rapport 150100-21C. Vurdering av brannmotstanden til himlingskonstruksjon basert på testresultater i henhold til NS-EN 1364-2. Datert 2019-02-06

I rapportene fra SP/RISE Fire Research er forutsetninger for klassifisering som materialtyper, montering og innfestinger beskrevet. Kopi av dokumenterende rapporter fås ved henvendelse til CBI Norge AS. 
  
Alle dokumenter og rapporter som omhandles i konstruksjonsveilederen er CBI Norge AS sin eiendom og skal brukes i forståelse med CBI Norge AS og med selskapet sine representanter. Bruk av andre materialer og løsninger enn de som er angitt i beskrivelsene skjer på eget ansvar.
I tvilstilfeller kontaktes CBI Norge AS.

Selvbærende himling mot kaldt loft: Branntestet konstruksjon EI 45

Selvbærende himling mot kaldt loft: Branntestet konstruksjon EI 45
Konstruksjon branntestet etter NS-EN 1364-2:1999.
Konstruksjonen beskrevet fra underside mot overside:
 • Underkledning (himling): Ett lag 15mm branngips (F) (NORGIPS)+ett lag 12,5mm standard gipsplater (A) (NORGIPS)
 • 30x48mm lekter c/c 400.
 • 0,8mm ståltrådnett med maskestørrelse 25mm.
 • Dampbrems/-sperre.
 • 200mm MASONITE I-bjelke Type H c/c 600mm.
 • 300mm løst blåst ISOCELL celluloseisolasjon.

Klassifisert brannmotstand: EI 45.
Dokumentasjon: SP Fire Research AS.
Klassifiseringsrapport SPFR-rapport 150002-02.

(Konstruksjonen oppfylte kriteriene med hensyn til integritet og isolasjonsevne i 58 minutter.)

Nr. 12.03.1
Grunnlag for vurdering av brannmotstand for følgende konstruksjoner:
RISE Fire Research. Rapport 150100-21C. Vurdering av brannmotstanden til himlingskonstruksjon basert på testresultater i henhold til NS-EN 1364-2.

Selvbærende himling mot kaldt loft med I-bjelke

Selvbærende himling mot kaldt loft med I-bjelke.
Konstruksjonen beskrevet fra underside mot overside:
 • Underkledning (himling) 1) 2) 3) 4)
 • 30x48mm lekter c/c 400.
 • 0,8mm ståltrådnett med maskestørrelse 25mm.
 • Dampbrems/-sperre.
 • ≥200mm MASONITE I-bjelke Type H c/c 600mm.
 • ≥300mm løst blåst ISOCELL celluloseisolasjon.
Nr. 12.01.2 1) Himling: K210 D-s2,d0(spon-/trefiberplate/trepanel) EI 15.
Nr. 12.02.2 2) Himling: To lag 12,5mm Standard gipsplater (A) (NORGIPS). EI 30. Dersom lekteavstand reduseres fra c/c 400mm til c/c 300mm kan ståltrådnett sløyfes.
Nr. 12.03.2 3) Himling: Ett lag 12,5mm standard gipsplater (A)(NORGIPS) + ett lag 15mm branngips (F) (NORGIPS). EI 45.
Nr. 12.04.2 4) Himling: To lag 15mm branngips (F) (NORGIPS). EI 60.

Selvbærende himling mot kaldt loft med massiv bjelke av tre

Selvbærende himling mot kaldt loft med massiv bjelke av tre
Konstruksjonen beskrevet fra underside mot overside:
 • Underkledning (himling) 1) 2) 3) 4)
 • 30x48mm lekter c/c 400.
 • 0,8mm ståltrådnett med maskestørrelse 25mm.
 • Dampbrems/-sperre.
 • ≥ 36x148mm massiv bjelke av tre (C24) c/c 600mm
 • ≥300mm løst blåst ISOCELL celluloseisolasjon.
Nr. 12.01.3 1) Himling: K210 D-s2,d0(spon-/trefiberplate/trepanel) EI 15.​
Nr. 12.02.3 2) Himling: To lag 12,5mm Standard gipsplater (A) (NORGIPS) eller ett lag 15mm branngips (F) (NORGIPS). EI 30. Dersom lekteavstand reduseres fra c/c 400mm til c/c 300mm kan ståltrådnett sløyfes.
Nr. 12.03.3 3) Himling: Ett lag 12,5mm standard gipsplater (A)(NORGIPS) + ett lag 15mm branngips (F) (NORGIPS). EI 45.
Nr. 12.04.3 4) Himling: To lag 15mm branngips (F) (NORGIPS). EI 60.
Har du spørsmål?
Ta kontakt med oss på 950 73 777 eller post@cbinorge.no