Miljø

Veldokumentert blåseisolasjon

Isocell selvbærende himling mot kaldt loft

Skjematisk fremstilling og beskrivelse av konstruksjoner med brannmotstand.
Alle konstruksjonene er isolert med løst blåst ISOCELL celluloseisolasjon.


Grunnlag:
Beskrevne konstruksjoner med angitt brannmotstand er basert på resultat etter brannteknisk prøving i henhold til NS-EN 1364-2:1999 utført av SP Fire Research AS og følgende rapporter:
 
 • SP Fire Research AS: Testrapport nr. 150011-02C.
 • SP Fire Research AS: Klassifiseringsrapport SPFR-rapport 150002-02 selvbærende himling i henhold til NS-EN 13501-2:2016.
 • RISE Fire Research. Rapport 150100-21C. Vurdering av brannmotstanden til himlingskonstruksjon basert på testresultater i henhold til NS-EN 1364-2. Datert 2019-02-06

I rapportene fra SP/RISE Fire Research er forutsetninger for klassifisering som materialtyper, montering og innfestinger beskrevet. Kopi av dokumenterende rapporter fås ved henvendelse til CBI Norge AS. 
  
Alle dokumenter og rapporter som omhandles i konstruksjonsveilederen er CBI Norge AS sin eiendom og skal brukes i forståelse med CBI Norge AS og med selskapet sine representanter. Bruk av andre materialer og løsninger enn de som er angitt i beskrivelsene skjer på eget ansvar.
I tvilstilfeller kontaktes CBI Norge AS.

Selvbærende himling mot kaldt loft: Branntestet konstruksjon EI 45

Konstruksjon branntestet etter NS-EN 1364-2:1999.
Konstruksjonen beskrevet fra underside mot overside:
 • Underkledning (himling): Ett lag 15mm branngips (F) (NORGIPS)+ett lag 12,5mm standard gipsplater (A) (NORGIPS)
 • 30x48mm lekter c/c 400.
 • 0,8mm ståltrådnett med maskestørrelse 25mm.
 • Dampbrems/-sperre.
 • 200mm MASONITE I-bjelke Type H c/c 600mm.
 • 300mm løst blåst ISOCELL celluloseisolasjon.

Klassifisert brannmotstand: EI 45.
Dokumentasjon: SP Fire Research AS.
Klassifiseringsrapport SPFR-rapport 150002-02.

(Konstruksjonen oppfylte kriteriene med hensyn til integritet og isolasjonsevne i 58 minutter.)

Nr. 12.03.1
Grunnlag for vurdering av brannmotstand for følgende konstruksjoner:
RISE Fire Research. Rapport 150100-21C. Vurdering av brannmotstanden til himlingskonstruksjon basert på testresultater i henhold til NS-EN 1364-2.

Selvbærende himling mot kaldt loft med I-bjelke

Konstruksjonen beskrevet fra underside mot overside:
 • Underkledning (himling) 1) 2) 3) 4)
 • 30x48mm lekter c/c 400.
 • 0,8mm ståltrådnett med maskestørrelse 25mm.
 • Dampbrems/-sperre.
 • ≥200mm MASONITE I-bjelke Type H c/c 600mm.
 • ≥300mm løst blåst ISOCELL celluloseisolasjon.
Nr. 12.01.2 1) Himling: K210 D-s2,d0(spon-/trefiberplate/trepanel) EI 15.
Nr. 12.02.2 2) Himling: To lag 12,5mm Standard gipsplater (A) (NORGIPS). EI 30. Dersom lekteavstand reduseres fra c/c 400mm til c/c 300mm kan ståltrådnett sløyfes.
Nr. 12.03.2 3) Himling: Ett lag 12,5mm standard gipsplater (A)(NORGIPS) + ett lag 15mm branngips (F) (NORGIPS). EI 45.
Nr. 12.04.2 4) Himling: To lag 15mm branngips (F) (NORGIPS). EI 60.

Selvbærende himling mot kaldt loft med massiv bjelke av tre

Konstruksjonen beskrevet fra underside mot overside:
 • Underkledning (himling) 1) 2) 3) 4)
 • 30x48mm lekter c/c 400.
 • 0,8mm ståltrådnett med maskestørrelse 25mm.
 • Dampbrems/-sperre.
 • ≥ 36x148mm massiv bjelke av tre (C24) c/c 600mm
 • ≥300mm løst blåst ISOCELL celluloseisolasjon.
Nr. 12.01.3 1) Himling: K210 D-s2,d0(spon-/trefiberplate/trepanel) EI 15.​
Nr. 12.02.3 2) Himling: To lag 12,5mm Standard gipsplater (A) (NORGIPS) eller ett lag 15mm branngips (F) (NORGIPS). EI 30. Dersom lekteavstand reduseres fra c/c 400mm til c/c 300mm kan ståltrådnett sløyfes.
Nr. 12.03.3 3) Himling: Ett lag 12,5mm standard gipsplater (A)(NORGIPS) + ett lag 15mm branngips (F) (NORGIPS). EI 45.
Nr. 12.04.3 4) Himling: To lag 15mm branngips (F) (NORGIPS). EI 60.
Har du spørsmål?
Ta kontakt med oss på 950 73 777 eller post@cbinorge.no