Miljø

Veldokumentert blåseisolasjon

Isocell tak og etasjeskiller

Skjematisk fremstilling og beskrivelse av konstruksjoner med brannmotstand.
Alle konstruksjonene er isolert med innblåst ISOCELL celluloseisolasjon.


Grunnlag:
Beskrevne konstruksjoner med angitt brannmotstand er basert på resultat etter brannteknisk prøving i henhold til NS-EN 1365-2:2014 utført av SP Fire Research AS og følgende rapporter:
 • SP Fire Research AS: \1\Testrapport nr. 150011-02A. \2\ Testrapport nr. 150011-02B.
 • SP Fire Research AS: Klassifiseringsrapport SPFR-rapport 150012-03A:02 og
  Klassifiseringsrapport SPFR-rapport 150012-03B:02 Bærende takkonstruksjon i henhold til NS-EN
  13501-2:2016.
 • SP Fire Research AS: SP Fire Research AS. SPFR-rapport 150100-21B. Vurdering av brannmotstand til bærende tak og etasjeskiller basert på testresultater i henhold til NS-EN 1365-2.

I rapportene fra SP Fire Research AS er forutsetninger for klassifisering som last, materialtyper, montering og innfestinger beskrevet. Kopi av dokumenterende rapporter fås ved henvendelse til CBI Norge AS.

Alle dokumenter og rapporter som omhandles i konstruksjonsveilederen er CBI Norge AS sin eiendom og skal brukes i forståelse med CBI Norge AS og med selskapet sine representanter. Bruk av andre materialer og løsninger enn de som er angitt i beskrivelsene skjer på eget ansvar.
I tvilstilfeller kontaktes CBI Norge AS.

Bærende tak og etasjeskiller: Branntestet konstruksjon REI 30

Bærende tak og etasjeskiller: Branntestet konstruksjon REI 30.
Konstruksjon branntestet etter NS-EN 1365-2:2014.

Belastning:1,35 kN/m²
 • 15 mm OSB plate.
 • 200 mm MASONITE I-bjelke Type H c/c 600 mm.
 • 200 mm innblåst ISOCELL celluloseisolasjon.
 • Dampbrems.
 • 30x48 mm lekter c/c 300 mm.
 • Innvendig kledning: Ett lag 12,5 mm standar gipsplate (A) NORGIPS.

Klassifisert brannmotstand: REI 30.

Dokumentasjon:
SP Fire Research AS: Klassifiseringsrapport SPFR-rapport 150012-03A:2. Bærende takkonstruksjon i henhold til NS-EN 13501-2:2016.
Nr. 11.02.1

Bærende tak og etasjeskiller: Branntestet konstruksjon REI 60

Bærende tak og etasjeskiller: Branntestet konstruksjon REI 60.
Konstruksjon branntestet etter NS-EN 1365-2:2014.

Belastning:1,35 kN/m²
 • 15 mm OSB plate.
 • 200 mm MASONITE I-bjelke Type H c/c 600 mm.
 • 200 mm innblåst ISOCELL celluloseisolasjon.
 • Dampbrems.
 • 30x48 mm lekter c/c 300 mm.
 • Innvendig kledning: Ett lag 12,5 mm standard gipsplate (A) NORGIPS + ett lag 15mm branngips (F) NORGIPS.

Klassifisert brannmotstand: REI 60.

Dokumentasjon:
SP Fire Research AS: Klassifiseringsrapport SPFR-rapport 150012-03B:2. Bærende takkonstruksjon i henhold til NS-EN 13501-2:2016.
Nr. 11.03.1
Grunnlag for vurdering av brannmotstand for følgende konstruksjoner:
SP Fire Research AS. SPFR-rapport 150100-21B. Vurdering av brannmotstand til bærende tak og etasjeskiller basert på testresultater i henhold til NS-EN 1365-2.

I-bjelke:

Bærende takkonstruksjoner med sperr av I-bjelke

Bærende takkonstruksjoner med sperr av I-bjelke.
 • Alternativ taktekking på sløyfer/lekter.
 • Undertak av porøse trefiberplater med tykkelse C 18 mm.
 • 350 mm MASONITE I-bjelke Type H c/c 600 mm.
 • 350 mm innblåst ISOCELL celluloseisolasjon.
 • Dampbrems-/sperre.
 • 30x48mm lekter c/c 300 mm.
 • Innvendig kledning. 1) 2) 3)
Nr. 11.01.2 1) Innvendig kledning: K₂10 D-s2,d0(spon-/trefiberplate/trepanel) REI 15.
Nr. 11.02.2 2) Innvendig kledning: Ett lag 12,5mm standard gipsplater (A) (NORGIPS) REI 30.
Nr. 11.03.2 3) Innvendig kledning: Ett lag 12,5mm standard gipsplater (A)(NORGIPS) + ett lag 15mm branngips (F) (NORGIPS) REI 60.

Bærende takkonstruksjoner med sperr av I-bjelke

Bærende takkonstruksjoner med sperr av I-bjelke
 • Alternativ taktekking på sløyfer/lekter.
 • Undertak av porøse trefiberplater med tykkelse C 18 mm.
 • 300 mm MASONITE I-bjelke Type H c/c 600 mm.
 • 300 mm innblåst ISOCELL celluloseisolasjon.
 • Dampbrems-/sperre.
 • 48x48 mm lekter c/c 300 mm med 50 mm isolasjon A2-s1-d0 mellom. Ved bruk av glassull må denne festes mekanisk.
 • Innvendig kledning. 1) 2) 3)
Nr. 11.01.21 1) Innvendig kledning: K₂10 D-s2,d0(spon-/trefiberplate/trepanel) REI 15.
Nr. 11.02.21 2) Innvendig kledning: Ett lag 12,5 mm standard gipsplater (A) (NORGIPS) REI 30.
Nr. 11.03.21 3) Innvendig kledning: Ett lag 12,5 mm standard gipsplater (A)(NORGIPS)+ ett lag 15mm branngips (F) (NORGIPS) REI 60.

Bærende takkonstruksjoner med sperr av I-bjelke

Bærende takkonstruksjoner med sperr av I-bjelke
 • Alternativ taktekking på sløyfer/lekter.
 • ≥ 15 mm bord/undertak.
 • ≥ 48x48 mm lekter/luftespalte.
 • 9,5 mm NORGIPS GU-X.
 • 350 mm MASONITE I-bjelke Type H c/c 600 mm.

Ved å øke høyden på MASONITE bjelke til 400 mm kan luftespalte etableres uten lekter ved å montere GU-plate mellom steg i underkant av øvre flens.
 • 350 mm innblåst ISOCELL celluloseisolasjon.
 • Dampbrems-/sperre.
 • 30x48 mm lekter c/c 300 mm.
 • Innvendig kledning. 1) 2) 3)
Nr. 11.01.3 1) Innvendig kledning: K₂10 D-s2,d0(spon-/trefiberplate/trepanel) REI 15.
Nr. 11.02.3 2) Innvendig kledning: Ett lag 12,5 mm standard gipsplater (A) (NORGIPS) REI 30.​
Nr. 11.03.3 3) Innvendig kledning: Ett lag 12,5 mm standard gipsplater (A) (NORGIPS)+ ett lag 15 mm branngips (F) (NORGIPS) REI 60.

Bærende takkonstruksjoner med sperr av I-bjelke

Bærende takkonstruksjoner med sperr av I-bjelke
 • Alternativ taktekking på sløyfer/lekter.
 • ≥ 15 mm bord/undertak.
 • ≥ 48x48 mm lekter/luftespalte.
 • 9,5 mm NORGIPS GU-X.
 • 300 mm MASONITE I-bjelke Type H c/c 600 mm.

Ved å øke høyden på MASONITE bjelke til 350mm kan luftespalte etableres uten lekter ved å montere GU-plate mellom steg i underkant av øvre flens.
 • 300 mm innblåst ISOCELL celluloseisolasjon.
 • Dampbrems-/sperre.
 • 48x48 mm lekter c/c 300 mm med 50 mm isolasjon A2-s1-d0 mellom. Ved bruk av glassull må denne festes mekanisk.
 • Innvendig kledning. 1) 2) 3)
Nr. 11.01.31 1) Innvendig kledning: K₂10 D-s2,d0(spon-/trefiberplate/trepanel) REI 15.​
Nr. 11.02.31 2) Innvendig kledning: Ett lag 12,5 mm standard gipsplater (A) (NORGIPS) REI 30.​
Nr. 11.03.31 3) Innvendig kledning: Ett lag 12,5 mm standard gipsplater (A)(NORGIPS)+ ett lag 15 mm branngips (F) (NORGIPS) REI 60.

Bærende takkonstruksjoner med sperr av I-bjelke

Bærende takkonstruksjoner med sperr av I-bjelke
 • Alternativ taktekking på sløyfer/lekter.
 • Undertak av duk/folie.
 • 350 mm MASONITE I-bjelke Type H c/c 600 mm.
 • 350 mm innblåst ISOCELL celluloseisolasjon.
 • Dampbrems-/sperre.
 • 30x48 mm lekter c/c 300 mm.
 • Innvendig kledning. 1)
Nr. 11.01.4 1) Innvendig kledning: K₂10 D-s2,d0(spon-/trefiberplate/trepanel) eller ett lag 12,5 mm standard gipsplater. R 15.

Bærende takkonstruksjoner med sperr av I-bjelke

Bærende takkonstruksjoner med sperr av I-bjelke
 • Alternativ taktekking på sløyfer/lekter.
 • Undertak av duk/folie.
 • 300 mm MASONITE I-bjelke Type H c/c 600 mm.
 • 300 mm innblåst ISOCELL celluloseisolasjon.
 • Dampbrems-/sperre.
 • 48x48 mm lekter c/c 300 mm med 50 mm isolasjon A2-s1-d0 mellom. Ved bruk av glassull må denne festes mekanisk.
 • Innvendig kledning. 1)
Nr. 11.01.41 1) Innvendig kledning: Spon-/trefiberplate/trepanel (K₂10 D-s2,d0) eller ett lag 12,5 mm standard gipsplater (A)(NORGIPS). R 15.

Massivt tre:

Bærende takkonstruksjoner med sperr av massivt tre

Nødvendig høyde på sperr oppnås ved bruk av 198 mm eller 223 mm bjelke + påforing, eller med limte sperr med bredde ≥ 36mm.
Bærende takkonstruksjoner med sperr av massivt tre.
 • Alternativ taktekking på sløyfer/lekter.
 • Undertak av porøse trefiberplater med tykkelse C 18 mm.
 • 36(48) mmx346 mm sperr av tre (C24) c/c 600 mm.
 • 346 mm innblåst ISOCELL celluloseisolasjon.
 • Dampbrems-/sperre.
 • 30x48 mm lekter c/c 300 mm.
 • Innvendig kledning. 1) 2) 3)
Nr. 11.01.6 1) Innvendig kledning: K₂10 D-s2,d0(spon-/trefiberplate/trepanel) REI 15.​
Nr. 11.02.6 2) Innvendig kledning: Ett lag 12,5 mm standard gipsplater (A) (NORGIPS) REI 30.
Nr. 11.03.6 3) Innvendig kledning: Ett lag 12,5 mm standard gipsplater (A)(NORGIPS)+ ett lag 15mm branngips (F) (NORGIPS) REI 60.

Bærende takkonstruksjoner med sperr av massivt tre

Bærende takkonstruksjoner med sperr av massivt tre
 • Alternativ taktekking på sløyfer/lekter.
 • Undertak av porøse trefiberplater med tykkelse C 18 mm.
 • 36(48) mmx296 mm sperr av tre (C24) c/c 600 mm.
 • 296 mm innblåst ISOCELL celluloseisolasjon.
 • Dampbrems-/sperre.
 • 48x48 mm lekter c/c 300 mm med 50mm isolasjon A2-s1-d0
 • mellom. Ved bruk av glassull må denne festes mekanisk.
 • Innvendig kledning. 1) 2) 3)
Nr. 11.01.21 1) Innvendig kledning: K₂10 D-s2,d0(spon-/trefiberplate/trepanel) REI 15.
Nr. 11.02.21 2) Innvendig kledning: Ett lag 12,5 mm standard gipsplater (A) (NORGIPS) REI 30.
Nr. 11.03.21 3) Innvendig kledning: Ett lag 12,5 mm standard gipsplater (A)(NORGIPS)+ ett lag 15mm branngips (F) (NORGIPS) REI 60.

Bærende takkonstruksjoner med sperr av massivt tre

Bærende takkonstruksjoner med sperr av I-bjelke
 • Alternativ taktekking på sløyfer/lekter.
 • ≥ 15 mm bord/undertak.
 • ≥ 48x48 mm lekter/luftespalte.
 • 9,5 mm NORGIPS GU-X.
 • 36(48) mmx346 mm sperr av tre (C24) c/c 600 mm.
 • 346 mm innblåst ISOCELL celluloseisolasjon.
 • Dampbrems-/sperre.
 • 30x48 mm lekter c/c 300 mm.
 • Innvendig kledning. 1) 2) 3)
Nr. 11.01.21 1) Innvendig kledning: K₂10 D-s2,d0(spon-/trefiberplate/trepanel) REI 15.
Nr. 11.02.21 2) Innvendig kledning: Ett lag 12,5 mm standard gipsplater (A) (NORGIPS) REI 30.
Nr. 11.03.21 3) Innvendig kledning: Ett lag 12,5 mm standard gipsplater (A)(NORGIPS) + ett lag 15 mm branngips (F) (NORGIPS) REI 60.

Bærende takkonstruksjoner med sperr av massivt tre

Bærende takkonstruksjoner med sperr av I-bjelke
 • Alternativ taktekking på sløyfer/lekter.
 • ≥ 15 mm bord/undertak.
 • ≥ 48x48 mm lekter/luftespalte.
 • 9,5 mm NORGIPS GU-X.
 • 36(48) mm x 296 mm sperr av tre (C24) c/c 600 mm.
 • 296 mm innblåst ISOCELL celluloseisolasjon.
 • Dampbrems-/sperre.
 • 48x48 mm lekter c/c 300mm med 50 mm isolasjon A2-s1-d0 mellom. Ved bruk av glassull må denne festes mekanisk.
 • Innvendig kledning. 1) 2) 3)
Nr. 11.01.71 1) Innvendig kledning: K₂10 D-s2,d0(spon-/trefiberplate/trepanel) REI 15.
Nr. 11.02.71 2) Innvendig kledning: Ett lag 12,5 mm standard gipsplater (A) (NORGIPS) REI 30.
Nr. 11.03.71 3) Innvendig kledning: Ett lag 12,5 mm standard gipsplater (A)(NORGIPS) + ett lag 15 mm branngips (F) (NORGIPS) REI 60.

Bærende takkonstruksjoner med sperr av massivt tre

Bærende yttervegg med stender av massivt tre.
 • Alternativ taktekking på sløyfer/lekter.
 • Undertak av duk/folie.
 • 36(48) mm x 346 mm sperr av tre C24 c/c 600 mm.
 • 346 mm innblåst ISOCELL celluloseisolasjon.
 • Dampbrems-/sperre.
 • Innvendig kledning. 1)
Nr. 11.01.8 1) Innvendig kledning: K₂10 D-s2,d0(spon-/trefiberplate/trepanel) REI 15.

Bærende takkonstruksjoner med sperr av massivt tre

Bærende takkonstruksjoner med stender av massivt tre
 • Alternativ taktekking på sløyfer/lekter.
 • Undertak av duk/folie.
 • 36(48) mm x 296 mm sperr av tre (C24) c/c 600 mm.
 • 296 mm innblåst ISOCELL celluloseisolasjon.
 • Dampbrems-/sperre.
 • 48x48 mm lekter c/c 300 mm med 50 mm mineralull mellom. Ved bruk av glassull må denne festes mekanisk.
 • Innvendig kledning. 1)
Nr. 11.01.81 1) Innvendig kledning: K₂10 D-s2,d0(spon-/trefiberplate/trepanel) REI 15.

Bærende etasjeskiller med bjelker av I-bjelke

Bærende etasjeskiller med bjelker av I-bjelke
 • Valgfri gulvløsning
 • Undergulv av ≥ 15 mm trefiberplate
 • ≥ 200 mm MASONITE I-bjelke Type H c/c 600 mm
 • ≥ 200 mm innblåst ISOCELL celluloseisolasjon
 • Blåseduk
 • 30 x 48 mm lekter c/c 300 mm
 • Himling 1) 2) 3)
Nr. 13.01.2 1) Kledning himling: K₂10 D-s2,d0 (spon-/trefiberplate/trepanel) R 15.
Nr. 13.02.2 2) Kledning himling: Ett lag 12,5 mm standard gipsplater (A) (NORGIPS) REI 30.​
Nr. 13.03.2 3) Kledning himling: Ett lag 12,5 mm standard gips-plater (NORGIPS) + ett lag 15mm branngips (F) (NORGIPS) REI 60.

Bærende etasjeskille med bjelker av massivt tre

Bærende etasjeskille med bjelker av massivt tre
 • Valgfri gulvløsning
 • Undergulv av ≥ 15 mm trefiberplate
 • ≥ 36 x 198 mm trebjelke (C24) c/c 600 mm
 • ≥ 198 mm innblåst ISOCELL celluloseisolasjon
 • Blåseduk
 • 30 x 48 mm lekter c/c 300 mm
 • Himling 1) 2) 3)
Nr. 13.01.3 1) Kledning himling: K₂10 D-s2,d0 (spon-/trefiberplate/trepanel) R 15.
Nr. 13.02.3 2) Kledning himling: Ett lag 12,5 mm standard gipsplater (A) (NORGIPS) REI 30.​
Nr. 13.03.3 3) Kledning himling: Ett lag 12,5 mm standard gips-plater (NORGIPS) + ett lag 15mm branngips (F) (NORGIPS) REI 60.

Bærende etasjeskiller med bjelker av I-bjelke

Bærende etasjeskiller med bjelker av I-bjelke
 • Valgfri gulvløsning
 • Undergulv av ≥ 15 mm trefiberplate
 • ≥ 200 mm MASONITE I-bjelke Type H c/c 600 mm
 • ≥ 200 mm innblåst ISOCELL celluloseisolasjon
 • Blåseduk
 • 30 x 48 mm lekter c/c F 600 mm. Lektene kan monteres på lydbøyler, eller erstattes av stålprofiler
 • Himling 1)

  Dokumentasjon: SINTEF Byggforsk.
  Vurdering: Prosjektnr. 102011487. Datert 2015-09-09.
Nr. 13.02.21 1) Kledning himling: To lag 12,5 mm standard gipsplater REI 30.

Bærende etasjeskille med bjelker av massivt tre

Bærende etasjeskille med bjelker av massivt tre
 • Valgfri gulvløsning
 • Undergulv av ≥ 15 mm trefiberplate
 • ≥ 36 x 198 mm trebjelke (C24) c/c 600 mm
 • ≥ 198 mm innblåst ISOCELL celluloseisolasjon
 • Blåseduk
 • 30 x 48 mm lekter c/c F 600 mm. Lektene kan monteres på lydbøyler, eller erstattes av stålprofiler
 • Himling 1)

  Dokumentasjon: SINTEF Byggforsk.
  Vurdering: Prosjektnr. 102011487. Datert 2015-09-09.
Nr. 13.02.31 1) Kledning himling: To lag 12,5 mm standard gipsplater REI 30.​
Har du spørsmål?
Ta kontakt med oss på 950 73 777 eller post@cbinorge.no