CBI%20Norge%20negativ%20liggende

Miljø

Veldokumentert blåseisolasjon

Isocell tak og etasjeskiller

Skjematisk fremstilling og beskrivelse av konstruksjoner med brannmotstand.
Alle konstruksjonene er isolert med innblåst ISOCELL celluloseisolasjon.


Grunnlag:
Beskrevne konstruksjoner med angitt brannmotstand er basert på resultat etter brannteknisk prøving i henhold til NS-EN 1365-2:2014 utført av SP Fire Research AS og følgende rapporter:
 • SP Fire Research AS: \1\Testrapport nr. 150011-02A. \2\ Testrapport nr. 150011-02B.
 • SP Fire Research AS: Klassifiseringsrapport SPFR-rapport 150012-03A:02 og
  Klassifiseringsrapport SPFR-rapport 150012-03B:02 Bærende takkonstruksjon i henhold til NS-EN
  13501-2:2016.
 • RISE Fire Research. Rapport150100-21B. Vurdering av brannmotstand til bærende tak og etasjeskiller basert på testresultater i henhold til NS-EN 1365-2. Datert 2019-02-06

I rapportene fra SP/RISE Fire Research er forutsetninger for klassifisering som last, materialtyper, montering og innfestinger beskrevet.  Kopi av dokumenterende rapporter fås ved henvendelse til CBI Norge AS. 

Alle dokumenter og rapporter som omhandles i konstruksjonsveilederen er CBI Norge AS sin eiendom og skal brukes i forståelse med CBI Norge AS og med selskapet sine representanter. Bruk av andre materialer og løsninger enn de som er angitt i beskrivelsene skjer på eget ansvar.
I tvilstilfeller kontaktes CBI Norge AS.

Bærende tak og etasjeskiller: Branntestet konstruksjon REI 30

Bærende tak og etasjeskiller: Branntestet konstruksjon REI 30.
Konstruksjon branntestet etter NS-EN 1365-2:2014.
Belastning:1,35 kN/m²
 
 • 15mm OSB plate.
 • 200mm MASONITE I-bjelke Type H c/c 600mm.
 • 200mm innblåst ISOCELL celluloseisolasjon.
 • Dampbrems.
 • 30x48mm lekter c/c 300mm.
 • Innvendig kledning: Ett lag 12,5mm standard gipsplate (A) NORGIPS.

Klassifisert brannmotstand: REI 30.

Dokumentasjon:

SP Fire Research AS: Klassifiseringsrapport SPFR-rapport 150012-03A:2. Bærende takkonstruksjon i henhold til NS-EN 13501-2:2016.
Nr. 11.02.1

Bærende tak og etasjeskiller: Branntestet konstruksjon REI 60.

Bærende tak og etasjeskiller: Branntestet konstruksjon REI 60.
Konstruksjon branntestet etter NS-EN 1365-2:2014.
Belastning:1,35 kN/m2
 
 • 15mm OSB plate.
 • 200mm MASONITE I-bjelke Type H c/c 600mm.
 • 200mm innblåst ISOCELL celluloseisolasjon.
 • Dampbrems.
 • 30x48mm lekter c/c 300mm.
 • Innvendig kledning: Ett lag 12,5mm standard gipsplate (A) NORGIPS + ett lag 15mm branngips (F) NORGIPS.

Klassifisert brannmotstand: REI 60.

Dokumentasjon:
SP Fire Research AS: Klassifiseringsrapport SPFR-rapport 150012-03B:2. Bærende takkonstruksjon i henhold til NS-EN 13501-2:2016.
Nr. 11.03.1
Grunnlag for vurdering av brannmotstand for følgende konstruksjoner:
RISE Fire Research. Rapport 150100-21B. Vurdering av brannmotstand til bærende tak og etasjeskiller basert på testresultater i henhold til NS-EN 1365-2.

I-bjelke:

Bærende takkonstruksjoner med sperr av I-bjelke

Bærende takkonstruksjoner med sperr av I-bjelke.
 • Alternativ taktekking på sløyfer/lekter.
 • Undertak av porøse trefiberplater med tykkelse ≥ 18mm.
 • ≥200mm MASONITE I-bjelke Type H c/c 600mm.
 • ≥200mm innblåst ISOCELL celluloseisolasjon.
 • Dampbrems-/sperre.
 • 30x48mm lekter c/c 300mm.
 • Innvendig kledning. 1) 2) 3)
Nr. 11.01.2 1) Innvendig kledning: K210 D-s2,d0(spon-/trefiberplate/trepanel)  REI 15.
Nr. 11.02.2 2) Innvendig kledning: Ett lag 12,5mm standard gipsplater (A) (NORGIPS) REI 30.
Nr. 11.03.2 3) Innvendig kledning: Ett lag 12,5mm standard gipsplater (A)(NORGIPS)+ ett lag 15mm branngips (F) (NORGIPS) REI 60.

Bærende takkonstruksjoner med sperr av I-bjelke

Bærende takkonstruksjoner med sperr av I-bjelke
 • Alternativ taktekking på sløyfer/lekter.
 • Undertak av porøse trefiberplater med tykkelse ≥ 18mm.
 • ≥200mm MASONITE I-bjelke Type H c/c 600mm.
 • ≥200mm innblåst ISOCELL celluloseisolasjon.
 • Dampbrems-/sperre.
 • 48x48mm lekter c/c 300mm med 50mm isolasjon A2-s1-d0 mellom. Ved bruk av glassull må denne festes mekanisk.
 • Innvendig kledning. 1) 2) 3)
Nr. 11.01.21 1) Innvendig kledning: K210 D-s2,d0(spon-/trefiberplate/trepanel) REI 15.
Nr. 11.02.21 2) Innvendig kledning: Ett lag 12,5mm standard gipsplater (A) (NORGIPS) REI 30.
Nr. 11.03.21 3) Innvendig kledning: Ett lag 12,5mm standard gipsplater (A)(NORGIPS)+ ett lag 15mm branngips (F) (NORGIPS) REI 60.

Bærende takkonstruksjoner med sperr av I-bjelke

Bærende takkonstruksjoner med sperr av I-bjelke
 • Alternativ taktekking på sløyfer/lekter.
 • ≥ 15mm bord/undertak.
 • ≥ 48x48mm lekter/luftespalte.
 • 9,5mm NORGIPS GU-X.
 • ≥200mm MASONITE I-bjelke Type H c/c 600mm.

Ved å øke høyden på MASONITE bjelke med 50mm kan luftespalte etableres uten lekter ved å montere GU-plate mellom steg i underkant av øvre flens.
 
 • ≥200mm innblåst ISOCELL celluloseisolasjon.
 • Dampbrems-/sperre.
 • 30x48mm lekter c/c 300mm.
 • Innvendig kledning. 1) 2) 3)
Nr. 11.01.3 1) Innvendig kledning: K210 D-s2,d0(spon-/trefiberplate/trepanel) REI 15.
Nr. 11.02.3 2) Innvendig kledning: Ett lag 12,5mm standard gipsplater (A) (NORGIPS) REI 30.
Nr. 11.03.3 3) Innvendig kledning: Ett lag 12,5mm standard gipsplater (A) (NORGIPS)+ ett lag 15mm branngips (F) (NORGIPS) REI 60.

Bærende takkonstruksjoner med sperr av I-bjelke

Bærende takkonstruksjoner med sperr av I-bjelke
 • Alternativ taktekking på sløyfer/lekter.
 • ≥ 15mm bord/undertak.
 • ≥ 48x48mm lekter/luftespalte.
 • 9,5mm NORGIPS GU-X.
 • ≥200mm MASONITE I-bjelke Type H c/c 600mm.

Ved å øke høyden på MASONITE bjelke med 50mm kan luftespalte etableres uten lekter ved å montere GU-plate mellom steg i underkant av øvre flens.
 
 • ≥200mm innblåst ISOCELL celluloseisolasjon.
 • Dampbrems-/sperre.
 • 48x48mm lekter c/c 300mm med 50mm isolasjon A2-s1-d0 mellom. Ved bruk av glassull må denne festes mekanisk.
 • Innvendig kledning. 1) 2) 3)
Nr. 11.01.31 1) Innvendig kledning: K210 D-s2,d0(spon-/trefiberplate/trepanel)  REI 15.
Nr. 11.02.31 2) Innvendig kledning: Ett lag 12,5mm standard gipsplater (A) (NORGIPS) REI 30.
Nr. 11.03.31 3) Innvendig kledning: Ett lag 12,5mm standard gipsplater (A)(NORGIPS)+ ett lag 15mm branngips (F) (NORGIPS) REI 60.

Bærende takkonstruksjoner med sperr av I-bjelke

Bærende takkonstruksjoner med sperr av I-bjelke
 • Alternativ taktekking på sløyfer/lekter.
 • Undertak av duk/folie.
 • ≥200mm MASONITE I-bjelke Type H c/c 600mm.
 • ≥200mm innblåst ISOCELL celluloseisolasjon.
 • Dampbrems-/sperre.
 • 30x48mm lekter c/c 300mm.
 • Innvendig kledning. 1)
Nr. 11.01.4 1) Innvendig kledning: K210 D-s2,d0(spon-/trefiberplate/trepanel) eller ett lag 12,5mm standard gipsplater.  R 15.

Bærende takkonstruksjoner med sperr av I-bjelke

Bærende takkonstruksjoner med sperr av I-bjelke
 • Alternativ taktekking på sløyfer/lekter.
 • Undertak av duk/folie.
 • ≥200mm MASONITE I-bjelke Type H c/c 600mm.
 • ≥200mm innblåst ISOCELL celluloseisolasjon.
 • Dampbrems-/sperre.
 • 48x48mm lekter c/c 300mm med 50mm isolasjon A2-s1-d0 mellom. Ved bruk av glassull må denne festes mekanisk.
 • Innvendig kledning. 1)
Nr. 11.01.41 1) Innvendig kledning: Spon-/trefiberplate/trepanel (K210 D-s2,d0) eller ett lag 12,5mm standard gipsplater. R 15.

Massivt tre:

Bærende takkonstruksjoner med sperr av massivt tre

Bærende takkonstruksjoner med sperr av massivt tre.
 • Alternativ taktekking på sløyfer/lekter.
 • Undertak av porøse trefiberplater med tykkelse ≥ 18mm.
 • ≥36mm x198mm sperr av tre (C24) c/c 600mm.
 • ≥198mm innblåst ISOCELL celluloseisolasjon.
 • Dampbrems-/sperre.
 • 30x48mm lekter c/c 300mm.
 • Innvendig kledning. 1) 2) 3)

 
 
Nr. 11.01.6 1) Innvendig kledning: K210 D-s2,d0(spon-/trefiberplate/trepanel)  REI 15.
Nr. 11.02.6 2) Innvendig kledning: Ett lag 12,5mm standard gipsplater (A) (NORGIPS) REI 30.
Nr. 11.03.6 3) Innvendig kledning: Ett lag 12,5mm standard gipsplater (A) (NORGIPS)+ ett lag 15mm branngips (F) (NORGIPS) REI 60.

Bærende takkonstruksjoner med sperr av massivt tre

Bærende takkonstruksjoner med sperr av massivt tre
 • Alternativ taktekking på sløyfer/lekter.
 • Undertak av porøse trefiberplater med tykkelse ≥ 18mm.
 • ≥36mm x198mm sperr av tre (C24) c/c 600mm.
 • ≥198mm innblåst ISOCELL celluloseisolasjon.
 • Dampbrems-/sperre.
 • 48x48mm lekter c/c 300mm med 50mm isolasjon A2-s1-d0 mellom. Ved bruk av glassull må denne festes mekanisk.
 • Innvendig kledning. 1) 2) 3)
Nr. 11.01.61 1) Innvendig kledning: K210 D-s2,d0(spon-/trefiberplate/trepanel)  REI 15.
Nr. 11.02.61 2) Innvendig kledning: Ett lag 12,5mm standard gipsplater (A) (NORGIPS) REI 30.
Nr. 11.03.61 3) Innvendig kledning: Ett lag 12,5mm standard gipsplater (A) (NORGIPS)+ ett lag 15mm branngips (F) (NORGIPS) REI 60.

Bærende takkonstruksjoner med sperr av massivt tre

Bærende takkonstruksjoner med sperr av I-bjelke
 • Alternativ taktekking på sløyfer/lekter.
 • ≥ 15mm bord/undertak.
 • ≥ 48x48mm lekter/luftespalte.
 • 9,5mm NORGIPS GU-X.
 • ≥36mm x198mm sperr av tre (C24) c/c 600mm.
 • ≥198mm innblåst ISOCELL celluloseisolasjon.
 • Dampbrems-/sperre.
 • 30x48mm lekter c/c 300mm.
 • Innvendig kledning. 1) 2) 3)
Nr. 11.01.7 1) Innvendig kledning: K210 D-s2,d0(spon-/trefiberplate/trepanel) REI 15.
Nr. 11.02.7 2) Innvendig kledning: Ett lag 12,5mm standard gipsplater (A) (NORGIPS) REI 30.
Nr. 11.03.7 3) Innvendig kledning: Ett lag 12,5mm standard gipsplater (A)(NORGIPS)+ ett lag 15mm branngips (F) (NORGIPS) REI 60.

Bærende takkonstruksjoner med sperr av massivt tre

Bærende takkonstruksjoner med sperr av I-bjelke
 • Alternativ taktekking på sløyfer/lekter.
 • ≥ 15mm bord/undertak.
 • ≥ 48x48mm lekter/luftespalte.
 • 9,5mm NORGIPS GU-X.
 • ≥36mm x 198mm sperr av tre (C24) c/c 600mm.
 • ≥198mm innblåst ISOCELL celluloseisolasjon.
 • Dampbrems-/sperre.
 • 48x48mm lekter c/c 300mm med 50mm isolasjon A2-s1-d0 mellom. Ved bruk av glassull må denne festes mekanisk.
 • Innvendig kledning. 1) 2) 3)
Nr. 11.01.71 1) Innvendig kledning: K210 D-s2,d0(spon-/trefiberplate/trepanel) REI 15.
Nr. 11.02.71 2) Innvendig kledning: Ett lag 12,5mm standard gipsplater (A) (NORGIPS) REI 30.
Nr. 11.03.71 3) Innvendig kledning: Ett lag 12,5mm standard gipsplater (A)(NORGIPS)+ ett lag 15mm branngips (F) (NORGIPS) REI 60.

Bærende takkonstruksjoner med sperr av massivt tre

Bærende yttervegg med stender av massivt tre.
 • Alternativ taktekking på sløyfer/lekter.
 • Undertak av duk/folie.
 • ≥36mm x 198mm sperr av tre (C24) c/c 600mm.
 • ≥198mm innblåst ISOCELL celluloseisolasjon.
 • Dampbrems-/sperre.
 • Innvendig kledning. 1)
Nr. 11.01.8 ) Innvendig kledning: K210 D-s2,d0(spon-/trefiberplate/trepanel) eller ett lag 12,5mm standard gipsplater. R 15.

Bærende takkonstruksjoner med sperr av massivt tre

Bærende takkonstruksjoner med stender av massivt tre
 • Alternativ taktekking på sløyfer/lekter.
 • Undertak av duk/folie.
 • ≥36mm x 198mm sperr av tre (C24) c/c 600mm.
 • ≥198mm innblåst ISOCELL celluloseisolasjon.
 • Dampbrems-/sperre.
 • 48x48mm lekter c/c 300mm med 50mm mineralull mellom. Ved bruk av glassull må denne festes mekanisk.
 • Innvendig kledning. 1)
Nr. 11.01.81 1) Innvendig kledning: K210 D-s2,d0(spon-/trefiberplate/trepanel), eller ett lag 12,5mm standard gipsplater. R 15.

Bærende etasjeskiller med bjelker av I-bjelke

Bærende etasjeskiller med bjelker av I-bjelke
 • Valgfri gulvløsning.
 • Undergulv av ≥ 15mm trefiberplate.
 • ≥ 200mm MASONITE I-bjelke Type H c/c 600mm.
 • ≥200mm innblåst ISOCELL celluloseisolasjon.
 • Blåseduk.
 • 30x48mm lekter c/c 300mm.
 • Himling 1) 2) 3)
Nr. 13.01.2 1) Kledning himling: K210 D-s2,d0(spon-/trefiberplate/trepanel) R 15.
Nr. 13.02.2 2) Kledning himling: Ett lag 12,5mm standard gipsplater (A) (NORGIPS) REI 30.
Nr. 13.03.2 3) Kledning himling: Ett lag 12,5mm standard gips-plater (NORGIPS)+ ett lag 15mm branngips (F) (NORGIPS) REI 60.

Bærende etasjeskille med bjelker av massivt tre

Bærende etasjeskille med bjelker av massivt tre
 • Valgfri gulvløsning.
 • Undergulv av ≥ 15mm trefiberplate.
 • ≥ 36x198mm trebjelke (C24) c/c 600mm.
 • ≥198mm innblåst ISOCELL celluloseisolasjon.
 • Blåseduk.
 • 30x48mm lekter c/c 300mm.
 • Himling 1) 2) 3)
Nr. 13.01.3 1) Kledning himling: K210 D-s2,d0(spon-/trefiberplate/trepanel) R 15.
Nr. 13.02.3 2) Kledning himling: Ett lag 12,5mm standard gipsplater (A) (NORGIPS) REI 30.
Nr. 13.03.3 3) Kledning/himling: Ett lag 12,5mm standard gips-plater (NORGIPS)+ ett lag 15mm branngips (F) (NORGIPS) REI 60.

Bærende etasjeskiller med bjelker av I-bjelke

Bærende etasjeskiller med bjelker av I-bjelke
 • Valgfri gulvløsning.
 • Undergulv av ≥ 15mm trefiberplate.
 • I-bjelke
 • Innblåst ISOCELL celluloseisolasjon.
 • Blåseduk.
 • 30x48mm lekter c/c ≤ 600mm. Lektene kan monteres på lydbøyler, eller erstattes av stålprofiler.
 • Himling 1)

Dokumentasjon: SINTEF Byggforsk.
Vurdering: Prosjektnr. 102011487. Datert 2015-09-09. 
 
Nr. 13.02.21 1) Kledning himling: To lag 12,5mm standard gipsplater REI 30.

Bærende etasjeskille med bjelker av massivt tre

Dokumentasjon: SINTEF Byggforsk.
Bærende etasjeskille med bjelker av massivt tre
 • Valgfri gulvløsning.
 • Trebjelke  c/c 600mm.
 • Innblåst ISOCELL celluloseisolasjon.
 • Blåseduk.
 • 30x48mm lekter c/c ≤ 600mm. Lektene kan monteres på lydbøyler, eller erstattes av stålprofiler.
 • Himling 1)

Dokumentasjon: SINTEF Byggforsk.
Vurdering: Prosjektnr. 102011487. Datert 2015-09-09. 
 
Nr. 13.02.31 1) Kledning himling: To lag 12,5mm standard gipsplater REI 30.
Har du spørsmål?
Ta kontakt med oss på 950 73 777 eller post@cbinorge.no
Dokumentasjon: SINTEF Byggforsk.