CBI%20Norge%20negativ%20liggende

Isocell Celluloseisolasjon

Veldokumentert blåseisolasjon

Isocell veggkonstruksjoner

Skjematisk fremstilling og beskrivelse av konstruksjoner med brannmotstand.
Alle konstruksjonene er isolert med innblåst ISOCELL celluloseisolasjon.


Grunnlag:
Beskrevne konstruksjoner med angitt brannmotstand er basert på resultat etter brannteknisk prøving i henhold til NS-EN 1365-1:2012 utført av SP Fire Research AS og følgende rapporter:
 
 • SP Fire Research AS: \1\Testrapport nr. 150010-01A. \2\ Testrapport nr. 150010-01B.
 • SP Fire Research AS: Klassifiseringsrapport SPFR-rapport 150012-02A og Klassifiseringsrapport 150012-02B Bærende veggkonstruksjon i henhold til NS-EN 13501-2:2016.
 • RISE Fire Research. Rapport 150100-21A. Vurdering av brannmotstand til bærende veggkonstruksjoner basert på testresultater i henhold til NS-EN 1365-1. Datert 2019-02-06
   
I rapportene fra SP/RISE Fire Research AS er forutsetninger for klassifisering som last, materialtyper, montering og innfestinger beskrevet. Kopi av dokumenterende rapporter fås ved henvendelse til CBI Norge AS. 
 
Alle dokumenter og rapporter som omhandles i konstruksjonsveilederen er CBI Norge AS sin eiendom og skal brukes i forståelse med CBI Norge AS og med selskapet sine representanter. Bruk av andre materialer og løsninger enn de som er angitt i beskrivelsene skjer på eget ansvar.
I tvilstilfeller kontaktes CBI Norge AS.
 

Bærende yttervegg: Branntestet konstruksjon REI 30

Bærende yttervegg: Branntestet konstruksjon REI 30.
Konstruksjon branntestet etter NS-EN 1365-1:2012.
Belastning under test: 85kN, tilsvarende 17kN per stender.
 
 • 19x148mm utvendig kledning.
 • 22x48mm lekter.
 • 9,5mm GU-X (NORGIPS)
 • 200mm MASONITE I-stender Type R c/c 600mm.
 • 200mm innblåst ISOCELL celluloseisolasjon.
 • Dampbrems-/sperre.
 • 30x48mm lekter c/c 600mm.
 • Innvendig kledning: Ett lag 12,5mm standard gipsplater (A) (NORGIPS)

Klassifisert brannmotstand: REI 30.
Dokumentasjon: SP Fire Research AS.
Klassifiseringsrapport SPFR-rapport 150012-02B.
Nr. 10.02.1

Bærende yttervegg: Branntestet konstruksjon REI 60

Bærende yttervegg: Branntestet konstruksjon REI 30.
Konstruksjon branntestet etter NS-EN 1365-1:2012.
Belastning under test: 110kN, tilsvarende 22kN per stender.
 
 • 19x148mm utvendig kledning.
 • 22x48mm lekter.
 • 9,5mm GU-X (NORGIPS)
 • 200mm MASONITE I-stender Type R c/c 600mm.
 • 200mm innblåst ISOCELL celluloseisolasjon.
 • Dampbrems-/sperre.
 • 30x48mm lekter c/c 400mm.
 • Innvendig kledning: Ett lag 12,5mm standard gipsplater (A) (NORGIPS) + ett lag 15mm branngips (F) (NORGIPS)

Klassifisert brannmotstand: REI 60.
Dokumentasjon: SP Fire Research AS.
Klassifiseringsrapport SPFR-rapport 150012-02A.
Nr. 10.03.1
Grunnlag for vurdering av brannmotstand for følgende konstruksjoner:
RISE Fire Research. Rapport 150100-21A. Vurdering av brannmotstand til bærende veggkonstruksjoner basert på testresultater i henhold til NS-EN 1365-1.

Bærende yttervegg med stender av I-bjelke

Bærende yttervegg med stender av I-bjelke.
 • 19x148mm utvendig kledning.
 • 22x48mm lekter.
 • 9,5mm GU-X (NORGIPS)
 • ≥200mm MASONITE I-stender Type R c/c 600mm.
 • ≥200mm innblåst ISOCELL celluloseisolasjon.
 • Dampbrems-/sperre.
 • 30x48mm lekter c/c 600mm. 3)
 • Innvendig kledning. 1) 2) 3)
Nr. 10.01.2  1) Innvendig kledning: K210 D-s2,d0(spon-/trefiberplate/trepanel) REI 15. 
Nr. 10.02.2 2) Innvendig kledning: Ett lag 12,5mm standard gipsplater (A) (NORGIPS) REI 30.
Nr. 10.03.2 3) Lekteavstand c/c 400. Innvendig kledning: Ett lag 12,5mm standard gipsplater (NORGIPS)
+ ett lag 15mm branngips (F) (NORGIPS) REI 60.

Bærende yttervegg med stender av I-bjelke

Bærende yttervegg med stender av I-bjelke.
 • 19x148mm utvendig kledning.
 • 22x48mm lekter.
 • 9mm GU plate (NORGIPS)
 • ≥200mm MASONITE I-stender Type R c/c 600mm.
 • ≥200mm innblåst ISOCELL celluloseisolasjon.
 • Dampbrems-/sperre.
 • 48x48mm lekter c/c 600mm med 50mm isolasjon A2-s1,d0 mellom. Ved bruk av glassull må denne festes mekanisk.
 • Innvendig kledning. 1) 2) 3)
Nr. 10.01.21 1) Innvendig kledning: K210 D-s2,d0(spon-/trefiberplate/trepanel) REI 15.
Nr. 10.02.21 2) Innvendig kledning: Ett lag 12,5mm standard gipsplater (A) (NORGIPS) REI 30.
Nr. 10.03.21 3) Lekteavstand c/c 400. Innvendig kledning: Ett lag 12,5mm standard gipsplater (NORGIPS)
+ ett lag 15mm branngips (F) (NORGIPS) REI 60.

Bærende yttervegg med stender av I-bjelke

Bærende yttervegg med stender av I-bjelke.
 •  
 • 19x148mm utvendig kledning.
 • 22x48mm lekter.
 • 12mm asfaltimpregnert trefiberplate.
 • ≥200mm MASONITE I-stender Type R c/c 600mm.
 • ≥200mm innblåst ISOCELL celluloseisolasjon.
 • Dampbrems-/sperre.
 • 30x48mm lekter c/c 600mm.
 • Innvendig kledning. 1)
Nr. 10.01.22 1) Innvendig kledning: K210 D-s2,d0(spon-/trefiberplate/trepanel) R 15.

Bærende yttervegg med stender av massivt tre

Bærende yttervegg med stender av massivt tre.
 • 19x148mm utvendig kledning.
 • 22x48mm lekter.
 • 9mm GU plate (NORGIPS)
 • ≥45x195mm trestender (C24) c/c 600mm.
 • ≥195mm innblåst ISOCELL celluloseisolasjon.
 • Dampbrems-/sperre.
 • 30x48mm lekter c/c 600mm. 3)
 • Innvendig kledning. 1) 2) 3)
Nr. 10.01.3 1) Innvendig kledning: K210 D-s2,d0(spon-/trefiberplate/trepanel) REI 15.    
Nr. 10.02.3 2) Innvendig kledning: Ett lag 12,5mm standard gipsplater (A) (NORGIPS) REI 30.
Nr. 10.03.3 3) Lekteavstand c/c 400. Innvendig kledning: Ett lag 12,5mm standard gipsplater (NORGIPS)
+ ett lag 15mm branngips (F) (NORGIPS) REI 60.

Bærende yttervegg med stender av massivt tre

Bærende yttervegg med stender av massivt tre
 • 19x148mm utvendig kledning.
 • 22x48mm lekter.
 • 9mm GU plate (NORGIPS)
 • ≥ 45x195mm trestender (C24) c/c 600mm.
 • ≥195mm innblåst ISOCELL celluloseisolasjon.
 • Dampbrems-/sperre.
 • 48x48mm lekter c/c 600mm 3) med 50mm isolasjon A2-s1,d0 mellom. Ved bruk av glassull må denne festes mekanisk.
 • Innvendig kledning. 1) 2) 3)
Nr. 10.01.31 1) Innvendig kledning: K210 D-s2,d0(spon-/trefiberplate/trepanel) REI 15.
Nr. 10.02.31 2) Innvendig kledning: Ett lag 12,5mm standard gipsplater (A) (NORGIPS) REI 30.
Nr. 10.03.31 3) Lekteavstand c/c 400. Innvendig kledning: Ett lag 12,5mm standard gipsplater (NORGIPS)
+ ett lag 15mm branngips (F) (NORGIPS) REI 60.

Bærende yttervegg med stender av massivt tre

Bærende yttervegg med stender av massivt tre.
 • 19x148mm utvendig kledning.
 • 22x48mm lekter.
 • 12mm asfaltimpregnert trefiberplate.
 • ≥45x195mm trestender (C24) c/c 600mm.
 • ≥195mm innblåst ISOCELL celluloseisolasjon.
 • Dampbrems-/sperre.
 • 30x48mm lekter c/c 600mm.
 • Innvendig kledning. 1)
Nr. 10.01.32 1) Innvendig kledning: K210 D-s2,d0(spon-/trefiberplate/trepanel) R 15.

Bærende yttervegg med stender av massivt tre

Ikke bærende yttervegg med stender av massivt tre
 • 19x148mm utvendig kledning.
 • 22x48mm lekter.
 • 9,5mm GU-X (NORGIPS)
 • ≥45x145mm trestender (C24) c/c 600mm.
 • ≥145mm innblåst ISOCELL celluloseisolasjon.
 • Dampbrems-/sperre.
 • 30x48mm lekter c/c 300mm.Innvendig kledning.
Nr. 10.02.4 Innvendig kledning: Ett lag 12,5mm standard gipsplater (A) (NORGIPS). REI 30.

Ikke bærende yttervegg med stender av massivt tre

Ikke bærende yttervegg med stender av massivt tre
 • 19x148mm utvendig kledning.
 • 22x48mm lekter.
 • 9,5mm GU-X (NORGIPS)
 • ≥36x145mm trestender (C24) c/c 600mm.
 • ≥145mm innblåst ISOCELL celluloseisolasjon.
 • Dampbrems-/sperre.
 • 30x48mm lekter c/c 600mm.
 • Innvendig kledning.
Nr. 10.02.5 Innvendig kledning: Ett lag 12,5mm standard gipsplater (A) (NORGIPS) EI 30.

Bærende skillevegg med stender av I-bjelke

Bærende skillevegg med stender av massivt tre.
Likesidet bærende skillevegg.
 
 • Kledning.  2) 3)
 • 30x48mm lekter c/c 400mm.
 • Blåseduk.
 • 200mm MASONITE I-stender Type R c/c 600mm.
 • 200mm innblåst ISOCELL celluloseisolasjon.
 • Blåseduk.
 • 30x48mm lekter c/c 400mm.
 • Kledning.  2) 3)
Nr. 10.02.7 2) Kledning: Ett lag 12,5mm standard gipsplater (A) (NORGIPS) REI 30.
Nr. 10.03.7 3) Kledning: Ett lag 12,5mm standard gipsplater (NORGIPS) + ett lag 15mm
branngips (F) (NORGIPS) REI 60.

Bærende skillevegg med stender av massivt tre

Bærende skillevegg med stender av massivt tre.
Likesidet bærende skillevegg.
 
 • Kledning.  2) 3)
 • 30x48mm lekter c/c400mm.
 • Blåseduk.
 • 45x195mm trestender (C24) c/c 600mm.
 • 195mm innblåst ISOCELL celluloseisolasjon.
 • Blåseduk.
 • 30x48mm lekter c/c 400mm.
 • Kledning.  2) 3)
Nr. 10.01.8 2) Kledning: Ett lag 12,5mm standard gipsplater (A) (NORGIPS) REI 30.
Nr. 10.02.8 3) Kledning: Ett lag 12,5mm standard gipsplater (NORGIPS) + ett lag 15mm
branngips (F) (NORGIPS) REI 60.

Bærende yttervegg med stender av massivt tre

Bærende skillevegg med stender av massivt tre.
Likesidet bærende skillevegg.
 
 • Kledning. 1)
 • ≥45x95mm trestender c/c 600mm.
 • ≥95mm innblåst ISOCELL celluloseisolasjon.
 • Kledning.  1) 

Dokumentasjon: SINTEF Byggforsk.
Vurdering: Prosjektnr. 102011487. Datert 2015-09-09. 
 
Last ikke spesifisert. Må beregnes i hvert enkelt tilfelle.
Nr. 10.02.81 1) Kledning: To lag 12,5mm standard gipsplater. REI 30.
Har du spørsmål?
Ta kontakt med oss på 950 73 777 eller post@cbinorge.no