Eiendomsteknikk Nord-Vest AS avd Møre og Romsdal - CBI Norge AS