Eiendomsteknikk Nord-Vest AS avd Nordland - CBI Norge AS