Boligkvartalet Løget Høj i Vejle

10.mai.2017
Forbedring av inneklima og bedre boforhold for leietakerne med bærekraftig isolasjonsløsning fra CBI Danmark
Boligkvartalet Løget Høj i Vejle
Boligkvartalet Løget Høj i Vejle har tidligere blitt satt på det danske Folketingets ghettoliste, men det har Boligselskabet ABB – som eier utleieboligene – valgt å gjøre noe med gjennom et storstilt renoveringsprosjekt. Boligselskapet vil forbedre inneklimaet og boforholdene for leietakerne ved å optimalisere lysforholdene i boligene, og energirenovere med en bærekraftig isolasjonsløsning fra CBI Danmark.

Ett av Danmarks største renoveringsprosjekter

Moderniseringen av nesten 1 000 offentlige boliger i Løget Høj Vejle skal gjøre bydelen mer attraktiv å bo i. Renoveringen skal snu en negativ utvikling med økende antall tomme boliger og sviktende beboerengasjement. Arbeidet omfatter både ute- og innearealer, fasader, materialer og energiforbedringer – alt sammen med en bærekraftig profil.

Det er flere lag som spiller sammen

COWI, som er totalrådgivere for oppgaven – i samarbeid med Pluskontoret Arkitekter og byMUNCH by- og landskapsdesign – har fått i oppgave å håndtere hele prosessen rundt modernisering av bygningene og boligkvartalet. Målet er å renovere og forbedre boligene og boligkvartalet, for på den måten å tiltrekke og beholde en bredt sammensatt gruppe med beboerne. COWI skriver derfor følgende om prosjektet: «Renoveringsprosjektet bygger på visjonen om at Løget skal bli en sunn, opplevelsesrik og bærekraftig bydel»[1]Det er flere lag som danner helheten for Løget Høj, og ett viktig lag er isolasjonsmaterialet, som kan være med på å sikre at renoveringsprosjektet blir fullstendig bærekraftig. Til dette er CBI Danmark AS’ isolasjonløsning valgt til å skulle blåses inn i de 205 rekkehusene og 11 boligblokkene. CBI Danmark er leverandør av ISOCELL-isolasjon som er basert på cellulosebasert celluloseullsgranulat, fremstilt av resirkulerte aviser. Denne løsningen vil være en fordel både for byggingen og de kommende beboere, sier Per Thomsen, Direktør i CBI Danmark, og utdyper: «Våre løsninger med celluloseisolasjon gjør det mulig å tilby det best mulige hjem og miljø for beboerne i Løget Høj, og bidrar samtidig til en bærekraftig renoveringsløsning».

Om CBI Danmarks bærekraftige løsninger

CBI Danmarks produkter, som består av 90 % gjenbruksmateriale, blir blåst inn i veggen gjennom spesialutviklede maskiner. Denne løsningen er tidsbesparende i monteringsfasen, men også sluttkunden får glede av produktet, da det skaper et bedre inneklima. Celluloseull er et organisk materiale som tåler fuktighet, og bidrar dermed til en sunnere bolig. Kort sagt bidrar CBI Danmarks totalløsninger til sunne og bærekraftige bygninger. CBI Danmark gjør det enklere for boligeiere, -foreninger og byggherrer å velge bærekraftige løsninger, noe byggeindustrien etterspør. Tommy Bisgaard, direktør for Kalk- og Teglværksforeningen, uttaler bl.a. følgende om bærekraft i byggebransjen: «Byggebransjen bør naturligvis satse på sunne og bærekraftige løsninger. Alt annet er uetisk.»[2]

[1]Kilde:http://www.cowi.dk/; [2] Kilde:http://ue.dk/byggeri/30245/sunde-boliger-kraever-ogsaa-boligejernes-hjaelp