Sønderparken i Fredericia

10.mai.2017
Gjennomgripende renovering av boliger; inkludert loftsisolering med Isocell celluloseisolasjon
Sønderparken i Fredericia
Boligkontoret Fredericia renoverer i løpet av perioden 2013 – 2015 avdelingens boliger i Sønderparken, Fredericia.

Prosjektet omfatter gjennomgripende renovering av boligene; inkludert 2 x 6 000 m2, hvor det er valgt en bærekraftig isolasjonsløsning med Isocell celluloseisolasjon levert av CBI Danmark.

 

Bygging i flere etapper

Isoleringsarbeidet har vært utført i etapper på ca. 250 m2, hvor taket har vært fjernet. Det er isolert oppå eksisterende mineralull.

Der er levert i alt ca. 110 tonn celluloseisolasjon til prosjektet, hvor Rambøll Danmark A/S ivaretar byggherrerådgivningen, Aarhus Arkitekterne A/S ivaretar arkitektrådgivningen og Kristine Jensens Tegnestue AP ivaretar landskapsarkitektrådgivningen.

Byggearbeidet og selve isoleringsdelen er utført av våre dyktige sertifiserte isolatører Hansson og Knudsen A/S, som ivaretar hovedentreprisen.

 

Fordelagtig isoleringsmetode

Celluloseisolasjonen er brukt til effektiv isolering mellom sperrer og staver, og har jevnet ut hull i gammel og nedtråkket isolasjon. Det har ikke vært spill eller kapp som skal transporteres bort.

Isoleringsoppgaven har kunnet utføres uten at isolasjonspakker har skullet transporteres opp på taket, fordi utblåsingen foregår via innblåsing med slanger fra isoleringsmaskiner som står på en henger. I tillegg er isoleringsoppgaven løst raskt og effektivt og med lav bemanning.