CBI%20Norge%20negativ%20liggende

SAGASTAD visningssenter Nordfjordeid

28.juni.2019
Opplevelsessenter der kopi av Myklebustskipet står. Restene av Myklebustskipet ble funnet i en gravhaug på Nordfjordeid i 1874 Det største vikingskipet det er funnet rester av i Norge. Kopien er bygget i full målestokk, og er hele 30 m langt!
SAGASTAD visningssenter Nordfjordeid
Mai 2019. SAGASTAD Nordfjordeid. Takflaten er på 1376 kvadratmeter og er isolert med ISOCELL celluloseisolasjon i 55 cm tykkelse.
SAGASTAD visningssenter ble åpnet i mai 2019. Bak prosjektet står stiftelsen Sagastad og Sagastad Drift. Bygningen er tegnet og prosjektert av Nordplan, og hovedentreprenør er Veidekke. Fjordane Isolering har utført isoleringsarbeidene.

Fjordane isolering er en av partnerne til CBI Norge, som leverer ISOCELL celluloseisolasjon i Norge. 

– Gunnar Kjørvik i Fjordane Isolering forteller at det til sammen ble blåst inn rundt 22 tonn ISOCELL i tak og vegger. Han forteller videre at takflaten er på 1376 kvadratmeter, og at isolasjonstykkelsen er på hele 55 cm!

– Nordplan forteller at de ønsket å bruke et isolasjonsmateriale som absorberer og samtidig gir fra seg fuktighet. Takkonstruksjonen er meget kompakt og har ikke like god lufting som et mer tradisjonelt bygg. Valget falt da på celluloseisolasjon. 

CBI Norge er overbevist om at løsningen med 55 cm ISOCELL celluloseisolasjon i den dominerende takflaten vil bidra til et meget lavt energiforbruk til oppvarming og kjøling. ISOCELL celluloseisolasjon har dokumentert varmekapasitet på hele 2010 J/kgK og fungerer som en energibuffer som reduserer svingningene i innetemperaturen gjennom natt og dag hele året. Det bidrar til et bedre inneklima som vil komme bygning, inventar, brukere og vikingskip til gode!

Det er vår +partner Fjordane Isolering som har isolert dette prosjektet.

Fjordane Isolering 
Åsavegen 44
6823 Sandane
Mobil: 918 27 844
gatlekj@online.no