Takrenoveringsprosjekt i Ballerup

10.mai.2017
20 000 m2 etterisolering med ISOCELL celluloseisolasjon skaper best mulig miljø og hjem til beboerne
Takrenoveringsprosjekt i Ballerup
Et takrenoveringsprosjekt i Ballerup fører til 20 000 m2 etterisolering med ISOCELL celluloseisolasjon. Isolasjonen leveres av CBI Danmark i forbindelse med AABs takrenovering av i alt 19 boligblokker.

CBI Danmark har levert ISOCELL celluloseisolasjon i forbindelse med AABs takrenovering og påfølgende etterisolering av takrommene i 19 boligblokker i Ballerup.

Med utgangspunkt i AABs filosofi om å ville tilby det best mulige hjem og miljø til sine beboere, ble CBI Danmarks ISOCELL celluloseisolasjonen vurdert som den beste løsningen. Denne har nemlig, i tillegg til en svært god isolasjonsevne, også en grønn profil skapt på grunnlag av gårsdagens aviser. Et ekte gjenbruksprodukt som vinner voldsomt innpass på markedet i disse gjenbrukstider, og samtidig et isolasjonsprodukt som skåner miljøet for CO2.

Kuben Management A/S har ivaretatt byggherre- og arkitektrådgivningen på oppgaven, noe vi ser som en optimal løsning fordi virksomheten har miljømessig ansvarlighet og innovativ forbedring som viktige hovedverdier. Verdier som vi føler stor anerkjennelse ved å bli satt i forbindelse med.

Nyegaard Sørensen A/S er hovedentreprenør på prosjektet, og med deres over 25 år med erfaring innenfor boligbygging og -renovering, er vi sikre på at prosjektet vil bli styrt med profesjonalitet og kvalitet.

Selve utførelsen av isoleringen er lagt i hendene på en av våre dyktige sertifiserte isolatører fra det landsdekkende nettverket.

Totalt isoleres det ca. 7 000 m2 med 200 mm, og ca. 13 000 m2 med 400 mm. Dette fører til totalt ca. 185 tonn med ISOCELL på loftene i Hedeparken i Ballerup til glede og gavn for boligblokkenes beboere.